Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Wałbrzych znów nie chce tworzyw sztucznych

24.08.2020
Wałbrzych znów nie chce tworzyw sztucznych

Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła na swojej ostatniej sesji zmodyfikowaną uchwałę ograniczającą używanie w mieście jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych. W sprawie tej protestuje Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Pierwotna wersja uchwały przyjęta w styczniu tego roku mówiła o tym, że na terenie wszystkich nieruchomości stanowiących własność gminy obowiązywał będzie zakaz posiadania, używania, udostępniania oraz sprzedaży produktów z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Miała też wprowadzić na terenie całego miasta zakaz sprzedaży oraz udostępniania klientom toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Wojewoda Dolnośląski w lutym stwierdził jednak nieważność uchwały. Teraz wałbrzyscy radni przegłosowali uchwałę bardzo podobną, tyle że bez fragmentu dotyczącego sprzedaży w sklepach foliowych toreb.

- Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych z najwyższym zaniepokojeniem przyjął informację o ponownym podjęciu przez Radę Miejską Wałbrzycha uchwały zakazującej posiadania i sprzedaży niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych. Jako PZPTS nadal uważamy, że takie działania są niezgodne z Konstytucją RP i traktatami UE, jak również szeregiem innych ustaw. W świetle Konstytucji, rada gminy nie może ustanawiać prawa miejscowego, w ramach którego zabrania posiadania i użytkowania substancji, których obrót i użytkowanie jest dopuszczone ustawowo w całym kraju – stwierdził Maciej Powroźnik ,rzecznik prasowy PZPTS.

Dodał także, iż organizacja w pełni podziela motywację Rady Miejskiej Wałbrzycha i Prezydenta Miasta w kwestii konieczności ochrony środowiska naturalnego i pilnej potrzeby przemodelowania gospodarki odpadami w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

- Zrzeszone w PZPTS podmioty aktywnie działają na rzecz ochrony środowiska. Jesteśmy przedsiębiorcami, ale też obywatelami, którym leży na sercu dobro wspólne. Konsekwentnie wspieramy działania legislacyjne na szczeblu krajowym i unijnym, mające na celu wzmocnienie systemu zarządzania odpadami i radykalne zwiększenie poziomu recyklingu tworzyw sztucznych. Jesteśmy przekonani, że pokazywany przez RM Wałbrzycha problem nie dotyczy samych tworzyw sztucznych, których zalety są niekwestionowane zarówno jeśli chodzi o znacznie niższy ślad węglowy w porównaniu do innych materiałów (szkło, papier, metal), jak i wszechstronne zastosowania. Problem tkwi w braku efektywnych i stabilnych rozwiązań dla zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych. A więc koncentracja wysiłków na wprowadzeniu systemów segregacji odpadów i ponownego ich wykorzystania powinna zastąpić walkę z samymi tworzywami, które mogą być powtórnie wykorzystywane wielokrotnie (po przetworzeniu). Stanowczo protestujemy jednak przeciwko próbom dyskryminacji przedsiębiorców i obywateli, z jaką mamy do czynienia w tym wypadku. Podejmiemy każde przewidziane prawem działania, by przeciwstawiać się takim próbom ograniczającym prawa obywatelskie i nie wnosi konstruktywnych wniosków do szeroko toczącej się debaty publicznej na temat gospodarowania odpadami – zapowiedział Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Wyświetlono: 480

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej