Wiadomości - Chemia rolnicza - Ze świata

W tym sezonie rynek nawozów wieloskładnikowych nie notował wzrostów

17.10.2018

Grupa Azoty raportuje, że w pierwszej połowie tego roku zapotrzebowanie na nawozy wieloskładnikowe utrzymywało się na słabym poziomie.

Spółka poinformowała, że nie odnotowano zwiększonego popytu na nawozy fosforowe. Znaczna część rolników posiadała zapasy nawozów na pierwszy wysiew, który ze względu na warunki pogodowe miał miejsce dopiero pod koniec marca br. Od kwietnia zaczęły się intensywne prace polowe – siewy zbóż, kukurydzy, rzepaku, wysiew nawozów, aplikacja środków ochrony roślin. Mimo opóźnienia uprawy nadrobiły zaległy czas, ponieważ w tym czasie pogoda dopisała.

Podobnie jak w latach ubiegłych dystrybutorzy poza polskimi produktami oferowali rolnikom importowane nawozy NPK pochodzące z Norwegii, Finlandii, Rosji i Białorusi. Do połowy maja rolnicy z optymizmem patrzyli na stan upraw, jednak od drugiej połowy miesiąca brak opadów i wysokie temperatury spowodowały, że zaczęli obawiać się suszy, której skutki mają przynieść straty nawet do 40%. Siła nabywcza gospodarstw była niska ze względu na opóźnienia w wypłacie dopłat bezpośrednich oraz niekorzystne ceny płodów rolnych. Na rynkach europejskich niskie dochody w sektorze rolniczym znacznie ograniczały możliwości zakupowe środków produkcji przez rolników.

W ocenie Grupy Azoty, w trakcie pierwszego półrocza 2018 r. utrzymywał się słaby popyt, a ceny podstawowych gatunków nawozów NPK nie zmieniały się znacząco. Producenci rosyjscy sprzedawali głównie na rynek wewnętrzny, a także do Ameryki Południowej i Indii. Ożywienie na rynku obserwowano jedynie w kwietniu, głównie w Europie Zachodniej. Cena popularnego nawozu DAP na koniec półrocza była wyższa od tej z początku stycznia 2018 r. o prawie 12%. Analogiczne ruchy cenowe miały miejsce w poprzednim roku, wówczas jednak różnice wynosiły około 10%. Na sytuację w bieżącym roku wpływ miały cykliczne wzrosty popytu na DAP, jak również ograniczenia produkcji i opóźnienia w dostawach towaru u niektórych producentów. Największy popyt obserwowano na rynkach Ameryki Południowej i Azji, gdzie realizowano najwięcej transakcji. W Europie zainteresowanie DAP pochodziło przede wszystkim z runku rumuńskiego, słowackiego, bułgarskiego i serbskiego.

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r., w pierwszym półroczu 2018 r. ogólny średni wzrost cen fosforytów wyniósł ok. 4%. Podwyżki cen surowców do produkcji nawozów fosforowych spowodowane były wzrostami cen na rynku nawozów fosforowych, głównie DAP, ale też problemami z integracją produkcji przemysłu fosforowego w Indiach, zamykaniem kopalni fosforytów w Chinach oraz wciąż trwającymi pracami nad uruchomieniem produkcji w Tunezji. W pierwszej połowie roku uruchomiono nowe fabryki kwasu fosforowego w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, co w ocenie Grupy Azoty dowodzi dalszej integracji produktowej w kierunku przetwarzania fosforytów na miejscu do produkcji kwasu fosforowego i dalej nawozów fosforowych.

Obserwowane wzrosty cen soli potasowej na przełomie roku 2017 i 2018 spowodowane były głównie ograniczeniem produkcji przez głównych jej producentów. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. ogólny średni wzrost cen soli potasowej wyniósł ok. 10%. Niemały wpływ na notowania cen soli potasowej miał brak kluczowych rozstrzygnięć negocjacyjnych z chińskimi importerami co do ustalenia cen na 2018 rok, zawirowania na rynku indyjskim związane z późno ogłoszoną informacją o dopłatach dla zakupów soli, a także schłodzenie rynku brazylijskiego przez strajk przewoźników, który znacząco ograniczył transakcje kupna i sprzedaży.

Tagi


nawozy
Wyświetlono: 1322

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej