Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

W Puławach coraz bliżej końca ważnej inwestycji

29.04.2020

W Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy trwają końcowe prace przygotowujące do uruchomienia pierwszej linii produkcyjnej w projekcie związanym z budową instalacji granulacji mechanicznej saletry amonowej i saletrzaku.

Realizowane w Puławach zadanie polega na budowie nowego kompleksu nawozowego, umożliwiającego wytwarzanie, pakowanie i wysyłkę takich produktów, jak saletrzak (CAN) o zawartości azotu 27% N; saletra amonowa granulowana o zawartości azotu 32,5% N; miksal (produkt pośredni przy zmianie asortymentu. W ramach realizacji tej inwestycji powstają dwie linie granulacji mechanicznej wraz ze stanowiskiem dolomitu, dwiema młynowniami, dwiema halami sezonowania produktu luzem, budynkiem pakowni z liniami do pakowania w big-bagi oraz w worki, a także niezbędną infrastrukturą techniczną.

Na skutek zastosowania nowoczesnej granulacji mechanicznej nastąpi poprawa jakości nawozów. Budżet inwestycji to 385 mln zł. Całkowite uruchomienie kompleksu przewidziane jest na przyszły rok.

Zdolności produkcyjne nowej wytwórni wyniosą 1400 ton dziennie saletrzaku i 1200 ton dziennie saletry granulowanej mechanicznie.

Dostawcą technologii i know-how produkcji jest w tym projekcie Grupa Azoty ZAK.

Wyświetlono: 1617

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej