Artykuły - Przemysł opakowaniowy

W przemyśle opakowaniowym rośnie presja na recykling

11.05.2018
Autor: Oktawian Milewski
W przemyśle opakowaniowym rośnie presja na recykling

Rozwój recyklingu w odniesieniu do opakowań z tworzyw sztucznych jest tym czynnikiem, który najprawdopodobniej określi przyszłość branży opakowaniowej.

Zapewnienia ze Światowego Forum Ekonomicznego

Firma Mintel, będąca jedną z najbardziej znanych światowych agencji zajmujących się przygotowywaniem badań rynkowych, ogłosiła pięć trendów, które w 2018 r. mają stanowić najważniejsze kwestie w światowym przemyśle opakowaniowym. W pierwszej kolejności wyróżniła ona konieczność podejmowania dalszych zabiegów o to, aby opakowania przyczyniały się do zmniejszania marnotrawstwa żywności. Po drugie, skoro coraz więcej zakupów jest realizowanych przez internet, to temu wymogowi muszą wychodzić naprzeciwko także opakowania. Trzeci trend opakowaniowy to wskazówka dla designerów, by nie tworzyli opakowań zbyt przepełnionych treściami informacyjnymi lub informujących zbyt skąpo (rodzi się wówczas nieufność wobec marki). Czwarty znak czasu na 2018 r. odnosi się do opakowań z tworzyw sztucznych, które jako odpady zbyt często trafiają do mórz oraz oceanów. Rzecz tę należy powstrzymać. Wreszcie, jako piąta sugestia, powinny się także zmieniać formaty opakowaniowe, w ślad za zmianami społecznymi.

Wszystkie te trendy cechują się znaczącym poziomem ogólności i w istocie niewiele mówią o branży, za wyjątkiem jednego. Mowa o trendzie czwartym, który wskazuje na potrzebę opracowywania opakowań bardziej przyjaznych środowisku, czego potwierdzeniem powinien być rosnący poziom ich recyklingu. Istnieją szacunki, które informują, że w bieżącym roku zaledwie 14% spośród 600 mld wyprodukowanych na całym świecie butelek z tworzyw sztucznych zostanie poddanych recyklingowi. W zgodnej opinii wszystkich ogniw łańcucha stanowiącego globalną branżę producentów oraz przemysłowych odbiorców opakowań jest to odsetek zbyt mały. Nic dziwnego, że właśnie ponowne podkreślenie znaczenia recyklingu w przemyśle opakowaniowym jawi się jako tendencja, która powinna zdominować ten sektor w najbliższej przyszłości.

W trakcie ostatniego Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos 11 globalnych marek poinformowało, że do 2025 r. lub wcześniej, jeśli tylko dadzą radę, przejdą na użycie jedynie opakowań z tworzyw sztucznych wielokrotnego użytku, w pełni nadających się do recyklingu lub też przeznaczonych do kompostowania. Chodzi o takie koncerny, jak Amcor, Ecover, Evian, L’Oréal, Mars, M&S, PepsiCo, The Coca-Cola Company, Unilever, Walmart oraz Werner & Mertz. Łącznie odpowiadają one za konsumpcję ok. 6 mln ton opakowań z tworzyw sztucznych. W skali światowej do produkcji opakowań zużywa się ok. 130 mln ton tworzyw. Być może na pierwszy rzut oka odsetek ten nie robi zbytniego wrażenia, ale branżowe komentarze po ogłoszonej deklaracji (publikowane albo w internecie, albo w anglojęzycznych czasopismach branżowych) wskazują, że w perspektywie średnio- lub długookresowej poczyniona obietnica wpłynie na cały przemysł opakowań z tworzyw sztucznych.

Przede wszystkim bowiem najwięksi globalni sprzedawcy będą żądać dla siebie jedynie opakowań wielokrotnego użytku o właściwościach recyklingowych lub kompostowalnych, zatem w naturalny sposób wykreują popyt na tego rodzaju wyroby. Po drugie, swoim przykładem będą wywierać wpływ na inne globalne marki, które choćby na zasadzie naśladownictwa i tego, że zwrot w kierunku środowiskowej odpowiedzialności będzie dobrze odbierany z marketingowego punktu widzenia, dołączą z czasem do owej jedenastki. Przykładowo Procter & Gamble, którego nie ma na liście 11, już zobowiązał się do wyprodukowania w 2018 r. pół miliona butelek na szampony z materiałów recyklingowanych. Odsetek tego rodzaju materiałów w całym składzie butelek wynieść ma 25%.

Wyświetlono: 4453

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej