Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

W Policach i Puławach mają pomysł na nowe nawozy

17.04.2019

Konsorcjum składające się z Grupy Azoty Police oraz Grupy Azoty Puławy przystąpiło do prac badawczo – rozwojowych, których celem jest opracowanie nowej technologii oczyszczania i zatężania kwasu fosforowego do produkcji polifosforanu amonu (APP) oraz innowacyjnych nawozów płynnych wytwarzanych w oparciu o APP z wykorzystaniem roztworów RSM i innych komponentów nawozowych.

Jak wynika z informacji przedstawionych przez obydwie spółki, nowe produkty, których otrzymanie ma nastąpić do 2023 r. będą cechowały się licznymi przewagami technologicznymi względem obecnie dostępnych wyrobów. Te przewagi zostaną osiągnięte na skutek m.in. zastosowania w produkcie surowców fosforonośnych pochodzenia osadowego (bardziej zanieczyszczonych), jako bazy do produkcji płynnych nawozów wieloskładnikowych. Będą się także cechowały zawartością w produkcie APP, jako nośnika mikroelementów w formie schelatowanej. Mają się również wyróżniać wyższą efektywnością aplikacji produktu o ok. 10% względem dotychczasowych odpowiedników oraz wysoką rozpuszczalnością fosforu w nawozie płynnym - ma być ona nie niższa niż 96% w porównaniu do ok. 83%-89% w nawozie granulowanym zawierającym fosforan amonu.

Pozostałe cechy nowych produktów to szeroki zakres sposobów aplikacji (nawozy dolistne, doglebowe oraz do fertygacji), a także zróżnicowana forma P2O5 (w postaci ortofosforanów i polifosforanów).

Ważną cechą nowych nawozów, wynikającą z obowiązków nakładanych przez potencjalnie nowe ustawodawstwo unijne, ma być także obniżona zawartość kadmu dochodząca do 40 mg Cd/kg P2O5 oraz zmniejszenie emisji amoniaku (co najmniej 30% redukcji emisji z azotu amidowego).

To wszystko, zgodnie z zapewnieniami autorów prac badawczo – rozwojowych, doprowadzić ma do wzrostu efektywności wielkości plonu wybranych roślin uprawnych przy zachowaniu analogicznych dawek składników pokarmowych w nawozach.

Wyświetlono: 1959

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej