Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

W ANWILU rośnie produkcja ługu sodowego

07.06.2018

W pierwszych dniach czerwca tego roku ANWIL wyprodukował we Włocławku 4-milionową tonę ługu sodowego, którego jest największym wytwórcą w Polsce i jednym z czołowych na Starym Kontynencie.

Ług sodowy, wytwarzany z solanki, czyli wodnego roztworu chlorku sodu, jest wykorzystywany m.in. w przemyśle włókienniczym (bielenie, barwienie, utrwalanie barwnika), spożywczym (środek myjąco-dezynfekujący), kosmetycznym (mydła), farmaceutycznym, a także podczas przeróbki ropy naftowej oraz w procesach uzdatniania wody dla celów przemysłowych.

Włocławska spółka z Grupy Orlen rozpoczęła produkcję ługu sodowego w 1980 r. Pierwszy milion ton tego surowca wytworzyła 16 lat później, natomiast drugi, podobnie jak trzeci, po kolejnych ośmiu latach. Czwarty milion wyprodukowano po sześciu latach. Oznacza to, że czas produkcji – w porównaniu z pierwszym okrągłym tonażem – został prawie trzykrotnie skrócony.

Na zwiększenie efektywności procesu wpłynął fakt, że w 2005 r. ANWIL gruntownie zmodernizował instalację produkcyjną, zmieniając technologię wytwarzania ługu sodowego z elektrolizy diafragmowej (tzw. przeponowej) na membranową.

- Metoda membranowa jest aktualnie najbardziej zaawansowanym sposobem wytwarzania ługu sodowego. Dzięki jej zastosowaniu, znacząco zredukowaliśmy zużycie energii elektrycznej, bo aż o 20%, energii cieplnej - trzykrotny spadek oraz wody - sześciokrotny spadek. Jednocześnie osiągnęliśmy wzrost jakości surowca do najwyższych, światowych benchmarków – ocenia Jarosław Ptaszyński, członek zarządu spółki ANWIL.

Od 1980 r., a więc od momentu rozpoczęcia produkcji ługu sodowego, z ANWILU wyjechało łącznie 153 846 cystern nim wypełnionych. Gdyby ustawić je jedna za drugą na torach kolejowych, to ich długość - łącznie 1 846 km – wyniesie tyle, ile odległość dzieląca Włocławek od Księstwa Monako. Pod względem objętości wytworzony przez włocławską firmę ług równy jest pojemności jeziora Morskie Oko (9,935 mln m3).

Wyświetlono: 335

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej