Artykuły - Tworzywa sztuczne

Unijna Strategia ma zmienić europejski przemysł tworzyw sztucznych

11.05.2018
Autor: Materiał przygotowano na podstawie dokumentów Komisji Europejskiej
Unijna Strategia ma zmienić europejski przemysł tworzyw sztucznych

Przyjęta w styczniu br. europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym stanie się najważniejszym unijnym dokumentem odnoszącym się do zarządzania tworzywami.

Z jednej strony ten bardzo obszerny dokument stawia wiele interesujących diagnoz i propozycji naprawczych, z drugiej w wielu fragmentach brzmi jak katalog życzeń.

Geneza Strategii

Dokument powstał w następstwie działań podejmowanych już od pewnego czasu na forum unijnym. W grudniu 2015 r. Komisja Europejska przyjęła plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Stwierdziła w nim, że tworzywa sztuczne mają kluczowe znaczenie i zobowiązała się do tego, iż „przygotuje strategię dotyczącą wyzwań związanych z tworzywami sztucznymi w całym łańcuchu wartości i uwzględniającą ich cały cykl życia”. W 2017 r. Komisja potwierdziła, że skoncentruje się na kwestii produkcji i stosowania tworzyw sztucznych oraz, że będzie dążyć do tego, aby do 2030 r. wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych nadawały się do recyklingu. Opublikowana Strategia jest zatem naturalną konsekwencją prowadzonych wcześniej działań.

W omawianym materiale została oddana tworzywom ich fundamentalna rola w zakresie pobudzania wzrostu gospodarczego w Europie oraz poprawiania komfortu ludzkiego życia. Podkreślono, iż dzięki swoim wielorakim funkcjom tworzywa sztuczne przyczyniają się do rozwiązania wielu problemów współczesnych społeczeństw. Lekkie i innowacyjne materiały do budowy samolotów i samochodów umożliwiają zmniejszenie zużycia paliwa i ograniczenie emisji CO2. W sektorze opakowań tworzywa zapewniają bezpieczeństwo żywności i ograniczają jej marnowanie, a w połączeniu z drukiem 3D biokompatybilne materiały tworzywowe mogą ratować życie, zwiększając innowacyjność w medycynie. Wszystko to oczywiście w branży od dawna świetnie wiadomo, ale przypomnienie tego w tak ważnym dokumencie jest istotne. Tym bardziej, że w większości Strategia jest dla tworzyw sztucznych raczej krytyczna.

Przede wszystkim na plan pierwszy wysuwa ona okoliczność, iż zbyt często obecne metody produkcji, stosowania i usuwania tworzyw sztucznych uniemożliwiają uzyskanie korzyści gospodarczych, jakie oferuje bardziej zamknięty obieg materiałów, a jednocześnie szkodzą tworzywa środowisku naturalnemu. Należy w związku z tym jak najszybciej rozwiązać problemy dotyczące środowiska, które dziś kładą się cieniem na produkcji i stosowaniu tworzyw sztucznych. Jedną z najbardziej alarmujących oznak tych problemów są miliony ton odpadów tworzyw, które co roku trafiają do oceanów, wzbudzając zaniepokojenie opinii publicznej.
Przełamanie tej niedobrej cechy tworzyw sztucznych wymagać będzie podjęcia postulowanych przez KE wysiłków i zacieśnienia współpracy przez wszystkie podmioty w łańcuchu wartości tworzyw: począwszy od producentów surowców, poprzez podmioty zajmujące się ich dystrybucją, przetwórstwem, recyklingiem i sprzedażą detaliczną gotowych wyrobów, aż po konsumentów. Wymagać to będzie również innowacyjności i wspólnej wizji, aby właściwie ukierunkować inwestycje, czyli dobrze wydać pieniądze, które pójdą na gospodarowanie omawianym surowcem.

Przyjęta Strategia określa fundamenty nowej gospodarki tworzywami sztucznymi, w której produkcja materiałów, jak również gotowe wyroby z nich wykonane mają być w pełni dostosowane do potrzeb w zakresie ponownego ich użycia, naprawy i recyklingu. Jednocześnie promować ma Strategia bardziej zrównoważone materiały.

Wyświetlono: 2819

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej