Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Umowa pomiędzy ANWILEM a PW

04.03.2020

Firma ANWIL i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie obejmujące współpracę w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Sygnatariusze zobowiązali się do wzajemnej wymiany doświadczeń w obszarze innowacji, nauki i biznesu.

W ramach zainicjowanej współpracy podejmowane będą działania integrujące środowisko studentów i pracowników ze szczególnym uwzględnieniem praktyk studenckich i staży naukowych. Co więcej, podpisane porozumienie przyczyni się do powstawania prac inżynierskich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych. Ich tematyka, będzie powiązana z kierunkami studiów prowadzonymi w Politechnice, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb ANWILU w zakresie wytwarzania, dystrybucji i obrotu energii elektrycznej oraz cieplnej.

- Jest to kolejny krok, zapewniający dostęp do wiedzy eksperckiej i nowoczesnego zaplecza badawczego. To ważne w kontekście trwającej rozbudowy naszych mocy produkcyjnych – już w 2022 roku uruchomimy trzecią linię produkcji nawozów w naszym zakładzie. Chcielibyśmy, żeby wśród nowych pracowników nie zabrakło także pełnych energii studentów oraz absolwentów Politechniki Warszawskiej - powiedziała Agnieszka Żyro, prezes zarządu ANWILU.

- Zaangażowanie przemysłu w inicjatywy podejmowane wspólnie z uczelniami zawsze przynosi wymierne korzyści w postaci rozmaitych wdrożeń, które służą naszemu społeczeństwu. Współpraca z ANWILEM, jednym z najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce, jest dla Politechniki Warszawskiej - uczelni badawczej - szansą na efektywne wykorzystywanie wzajemnych doświadczeń. Cieszę się, że nasi studenci i pracownicy dzięki podpisanemu porozumieniu uzyskają możliwość wymiany wiedzy z cenionymi ekspertami, którzy wniosą wkład w rozwój dziedzin realizowanych w naszej uczelni - ocenił prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.

ANWIL od wielu lat współpracuje z ośrodkami naukowo-badawczymi. Ta kooperacja realnie przyczynia się do wdrażania kolejnych usprawnień technologicznych. Podobne porozumienia podpisane zostały m.in. z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej, Wydziałem Mechanicznym Politechniki Gdańskiej oraz Politechniką Poznańską.

Wyświetlono: 410

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej