Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

UE: kolejne propozycje ograniczenia używania wyrobów z tworzyw

06.08.2018
UE: kolejne propozycje ograniczenia używania wyrobów z tworzyw

Unia Europejska chce ograniczyć użycie niektórych przedmiotów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i tym samym zmniejszyć ilość odpadów morskich. W tym celu zaproponowała projekt dyrektywy w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Komisja Europejska chce wprowadzić nowe przepisy dotyczące 10 produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które najczęściej zaśmiecają europejskie plaże i morza, jak również przepisy dotyczące zagubionych i porzuconych narzędzi połowowych. Obydwie te kategorie stanowią łącznie 70% wszystkich odpadów morskich.

Jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych, dla których istnieją łatwo dostępne i przystępne cenowo zamienniki zostaną objęte zakazem wprowadzania do obrotu. W przypadku produktów, dla których nie ma oczywistych zamienników nacisk zostanie położony na ograniczenie korzystania z nich poprzez wprowadzenie krajowych limitów dla konsumentów, a także ustanowienie wymogów w zakresie projektowania i oznakowania oraz nałożenie na producentów obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami i ich usuwania.

- Tworzywa sztuczne dają ogromne możliwości, ale musimy z nich korzystać w sposób odpowiedzialny. Tworzywowe produkty jednorazowego użytku to nie jest inteligentny wybór, ani pod względem ekonomicznym, ani z uwagi na środowisko. Przedstawione wnioski ustawodawcze pomogą przedsiębiorstwom i konsumentom rozejrzeć się za bardziej zrównoważonymi rozwiązaniami. To dla Europy okazja, aby zająć w tej dziedzinie pozycję lidera. Nasz cel dotyczący odsetka zbieranych plastikowych butelek pomoże nam również zapewnić branży recyklingu tworzyw sztucznych skalę działalności, która jest niezbędna do tego, aby branża ta dobrze prosperowała - powiedział Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Bruksela przekonuje, że na całym świecie tworzywa sztuczne stanowią 85% odpadów morskich. Rozwiązanie problemu tworzyw jest zatem koniecznością. Przywołuje tez KE informację o tym, że gdy w 2015 r. zostały wprowadzone uregulowania dotyczące toreb z tworzyw sztucznych, to 72% Europejczyków stwierdziło, że ograniczyło korzystanie z takich toreb (dane: Eurobarometr). Obecnie UE kieruje zatem swoją uwagę na kolejnych 10 produktów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do jednorazowego użytku i na narzędzia połowowe.

Nowe przepisy wprowadzą zakaz stosowania tworzyw sztucznych. W przypadku, gdy istnieją dla tworzyw dostępne i tanie zamienniki, to produkty jednorazowego użytku z tworzyw zostaną objęte zakazem wprowadzania do obrotu. Zakaz będzie miał zastosowanie do plastikowych patyczków kosmetycznych, sztućców, talerzy, słomek, mieszadełek do napojów i patyczków do balonów. Wszystkie te przedmioty będą musiały być produkowane wyłącznie z bardziej zrównoważonych materiałów. Jednorazowe opakowania na napoje wykonane z tworzywa sztucznego będą dopuszczane tylko wtedy, gdy ich nakrętki i pokrywki pozostaną do nich przymocowane.

Państwa członkowskie będą musiały ograniczyć korzystanie z plastikowych pojemników na żywność i kubków na napoje. Mogą to uczynić poprzez ustanowienie krajowych limitów, zapewnienie dostępności produktów zamiennych w punktach sprzedaży lub zagwarantowanie, że jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych nie będą oferowane bezpłatnie.

Producenci będą częściowo pokrywać koszty gospodarowania odpadami i ich usuwania, a także koszty działań informacyjnych dotyczących pojemników na żywność, opakowań (np. na chipsy i słodycze), pojemników i kubków na napoje, wyrobów tytoniowych z filtrami (niedopałki papierosów), nawilżonych chusteczek, balonów i lekkich plastikowych toreb. Przemysł otrzyma również zachęty do opracowywania zamienników tych produktów, które będą mniej zanieczyszczały środowisko.

Wprowadzone zostaną cele w zakresie zbierania butelek. Państwa członkowskie będą zobowiązane zadbać do 2025 r. o to, aby 90% jednorazowych butelek na napoje z tworzyw sztucznych było zbierane, np. poprzez systemy kaucji.

Ponadto niektóre produkty będą wymagały jasnego, zestandaryzowanego oznakowania wskazującego, w jaki sposób powinny być składowane odpady, i informującego o szkodliwym wpływie produktu na środowisko oraz o obecności w produkcie tworzyw sztucznych. Dotyczy to podpasek higienicznych, nawilżonych chusteczek i balonów.

Państwa członkowskie będą również zobowiązane do uświadamiania konsumentom negatywnego wpływu zaśmiecania otoczenia jednorazowymi produktami z tworzyw sztucznych i narzędziami połowowymi, jak również do informowania ich o dostępnych systemach wielokrotnego używania i możliwościach gospodarowania odpadami w odniesieniu do wszystkich tych produktów.

Jeśli chodzi z kolei o narzędzia połowowe, które stanowią 27% wszystkich odpadów plażowych, to KE zamierza uzupełnić obecne ramy polityki o systemy odpowiedzialności producenta za narzędzia połowowe składające się w części z tworzyw sztucznych. Producenci narzędzi połowowych z tworzyw sztucznych będą zobowiązani do pokrycia kosztów zbiórki odpadów z portowych urządzeń odbiorczych oraz kosztów ich transportu i przetwarzania. Będą również pokrywać koszty działań informacyjnych.

Wnioski ustawodawcze Komisji zostały przedłożone do przyjęcia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Wyświetlono: 495

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej