Artykuły - Przemysł chemiczny

Turecka ekspansja na rynku sody kalcynowanej

19.04.2018
Autor: Krzysztof Mrówczyński
Turecka ekspansja na rynku sody kalcynowanej

Światowy rynek sody kalcynowanej, na którym pierwsze skrzypce grają kraje azjatyckie, notuje od lat konsekwentny rozwój.

Ważnym dla branży sodowej w Europie wydarzeniem był w ostatnich miesiącach rozruch największej na świecie fabryki sody w tureckim mieście Kazan. W najbliższych latach kompleks ten może doprowadzić do istotnego przewartościowania pozycji rynkowej niektórych graczy działających na omawianym rynku. 

Główne obszary wykorzystania sody kalcynowanej

Soda kalcynowana to zwyczajowa nazwa węglanu sodu, czyli jednego z najważniejszych związków nieorganicznych o szerokim zastosowaniu przemysłowym. Węglan sodu jest białą, bezwonną, higroskopijną, bezpostaciową substancją stałą, rozpuszczalną w wodzie i większości rozpuszczalników. Charakteryzuje się niską toksycznością, choć długotrwałe narażenie skóry i oczu lub wdychanie go może powodować podrażnienie. Węglan sodu występuje naturalnie na całym świecie, choć wytwarza się go również komercyjnie z chlorku sodu i wapnia za pomocą tzw. procesu Solvaya (dominująca metoda).

Głównym obszarem wykorzystania sody kalcynowanej jest produkcja różnych odmian szkła – na świecie odpowiada ona za nieco ponad połowę zapotrzebowania na ten surowiec. W Europie, co jest pewnego rodzaju specyficzną okolicznością, udział ten jest nawet wyższy i wynosi ponad 60%, głównie ze względu na większe wykorzystanie w produkcji szkła opakowaniowego.

Drugą najważniejszą aplikacją węglanu sodu jest produkcja mydła i detergentów, która pochłania nieco ponad 15% jego globalnego zużycia. W Europie udział ten jest jednak nieco niższy i wynosi niecałe 10%. Wynika to z faktu, iż w Europie na coraz większą skalę używane są artykuły chemii gospodarczej w formie żeli i płynów, podczas gdy w Azji w strukturze sprzedaży wciąż dominują tradycyjne proszki do prania. Na Starym Kontynencie równie ważnym obszarem zastosowania sody kalcynowanej, co detergenty, jest także przetwórstwo metali, które w strukturze światowej konsumpcji odpowiada z kolei za co najwyżej 5% udział.

Blisko 10% wytwarzanej na świecie sody kalcynowanej wykorzystywane jest w produkcji innych chemikaliów, na pozostałe branże (w tym m.in. papierniczą) przypada zaś ok. 15% łącznego zużycia. Wśród mniej popularnych zastosowań sody kalcynowanej wymienić można m.in. proces oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych, jak również oczyszczania węgla i odsiarczania gazów spalinowych.

Dominujące wykorzystanie sody w przemyśle szklarskim sprawia, iż koniunktura na tym rynku uzależniona jest od zmiennych trendów i cykli ekonomicznych w takich sektorach, jak budownictwo czy motoryzacja. Inną mocno koniunkturalną branżą odbiorców sody kalcynowanej jest przetwórstwo metali. Z kolei rosnące wykorzystanie półproduktu w takich obszarach, jak produkcja opakowań szklanych czy też chemii gospodarczej (a więc związanych z dobrami codziennego użytku) jest w tym przypadku czynnikiem stabilizującym popyt.

Na tle całego rynku europejskiego struktura zużycia sody kalcynowanej w Polsce cechuje się wyraźnym przesunięciem na korzyść branży wytwarzającej detergenty. Wynika to z faktu, iż Polska należy do krajów specjalizujących się w produkcji chemii gospodarczej, co dodatkowo spowodowane jest dostępnością lokalnie wytwarzanego asortymentu surowców.  W procesie produkcyjnym detergentów wykorzystywana jest tzw. soda lekka, którą wytwarza CIECH. Soda to zresztą najważniejszy produkt w ofercie krajowego koncernu chemicznego, a zarazem jeden z ważniejszych wyrobów wytwarzanych przez polską branżę chemiczną. O tym jak istotna jest ona dla działalności wspomnianej spółki świadczy najlepiej fakt, iż segment sodowy odpowiadał w ostatnich latach za ponad 80% jej zysku EBITDA i ok. 70% łącznych przychodów. Grupa CIECH posiada cztery fabryki sody zlokalizowane w trzech krajach UE (Polska, Rumunia oraz Niemcy).

Wyświetlono: 1960

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej