Artykuły - Przemysł kosmetyczny

Trwałość produktu kosmetycznego i czynniki na nią wpływające

10.06.2020
Autor: Anna Niepsuj-Wójkowska, Intertek Poland
Trwałość produktu kosmetycznego i czynniki na nią wpływające

Produkt kosmetyczny musi być bezpieczny nie tylko podczas jego wytwarzania i dystrybucji, ale także podczas przechowywania i konsumenckiego użytkowania.

Produkt kosmetyczny zdefiniowany w art. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z 30 listopada 2009 r. jako substancja lub mieszanina przeznaczona do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, który pozwala na utrzymanie czystości, przyjemnego zapachu oraz odpowiedniego wyglądu ciała jest szczególnym ze względu na miejsce aplikacji i sposób działania rodzajem produktu chemicznego.

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 produkt kosmetyczny powinien być bezpieczny dla zdrowia konsumenta w normalnych lub dających się przewidzieć warunkach stosowania, w założonym przez osobę odpowiedzialną terminie trwałości.

Wcielając w życie jedno z podstawowych uprawnień konsumenta, prawo do informacji, osoba odpowiedzialna wprowadzając do obrotu produkt kosmetyczny, przekazuje za pośrednictwem etykiety podstawowe i jednocześnie niezbędne dane o produkcie: wykaz składników, warunki przechowywania, sposób użycia, szczególne środki ostrożności oraz, kluczową dla konsumenta, datę ważności produktu kosmetycznego.

Kiedy badania?

Określenie terminu trwałości jest obowiązkiem producenta produktu kosmetycznego i to na nim spoczywa prawna odpowiedzialność za bezpieczeństwo znajdującego się w obrocie wyrobu. Badania określające okres przydatności do użycia produktu kosmetycznego powinny być przeprowadzone w przypadku:
• wprowadzenia do produkcji nowego produktu kosmetycznego,
• wprowadzenia do produkcji zmodyfikowanego produktu kosmetycznego,
• wprowadzenia nowego procesu produkcyjnego,
• zmian w procesie produkcyjnym,
• przygotowania nowych opakowań,
• istotnej zmiany składnika (składników) lub opakowania produktu,
• zmiany miejsca produkcji lub urządzeń produkcyjnych,
• braku wcześniej przeprowadzonych badań w tym zakresie.

Wyświetlono: 571

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej