Wiadomości - Przemysł detergentowy z kraju

Trwa rozwój spółki PCC Exol

03.09.2018

W pierwszym półroczu 2018 r. Grupa PCC Exol osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 329,97 mln zł (wzrost o 1,5% względem pierwszego półrocza 2017 r.) i zysk netto na poziomie 9,5 mln zł (+11,8%).

W ocenie władz spółki, dobre wyniki to konsekwencja rozwoju portfolio produktów do zastosowań przemysłowych, o specjalistycznych, często unikatowych właściwościach, a także produktów zaawansowanych technologicznie, ekologicznych i łagodnych dla środowiska, przeznaczonych w szczególności do zastosowań w kosmetykach i detergentach.

W pierwszych sześciu miesiącach roku nastąpiła zmiana struktury sprzedaży w podziale na branże. Sprzedaż produktów do zastosowań przemysłowych wzrosła o 11,2 mln zł, tym samym udział surfaktantów do zastosowań przemysłowych wzrósł w strukturze przychodów ze sprzedaży produktów, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym. Natomiast sprzedaż produktów do zastosowań w detergentach i kosmetykach spadła wartościowo o 11,3 mln zł, przy jednoczesnym utrzymaniu wolumenu na podobnym poziomie. Spadek wartości jest konsekwencją niższych cen sprzedaży produktów masowych, które są silnie skorelowane z cenami surowców, co jest charakterystyczne dla tego rynku.

Jak przekonują władze PCC Exol, osiągnięte rezultaty potwierdzają ukierunkowanie Grupy na rozwój produktów specjalistycznych, przeznaczonych do licznych branż i różnorodnych zastosowań, które stanowią większość w branży surfaktantów do zastosowań przemysłowych.

- Wypracowane wyniki odzwierciedlają kierunki naszych działań, które koncentrują się na rozwoju wysokomarżowych produktów specjalistycznych, znajdujących zastosowanie przede wszystkim w branżach przemysłowych. Warto przypomnieć, że prowadzimy działalność na wymagającym rynku, oczekującym od producentów opracowywania coraz bardziej innowacyjnych, wydajnych i skutecznych produktów. Jesteśmy gotowi sprostać tym wyzwaniom przede wszystkim dzięki intensywnie realizowanym pracom badawczo-rozwojowym. Jednocześnie mamy świadomość, jak istotne w produkcji są aspekty środowiskowe i ekologiczne. Trend ten jest w szczególności ważny w branży kosmetyków, detergentów, farb i lakierów czy tekstyliów, gdzie poszukiwane są nowe składniki, bezpieczne dla ludzi i środowiska. Konsekwentnie podążamy za wymaganiami rynku i w minionym półroczu wdrożyliśmy do sprzedaży kolejne produkty, wpisujące się w aktualne trendy – stwierdził Mirosław Siwirski, prezes zarządu PCC Exol.

Dodał on również, iż PCC Exol, jako pierwsza firma w naszym kraju zainicjowała badania nad rozwojem surfaktantów o specjalnej budowie polimerycznej, które mogą być szeroko stosowane w przemyśle farb i lakierów. Charakteryzują się one znacznie łagodniejszą klasyfikacją środowiskową niż typowe surfaktanty, tym samym odpowiadają na rosnące wymagania ekologiczne.

- Równolegle do rozwoju portfolio realizujemy kolejne etapy inwestycji na Wytwórni Etoksylatów w Brzegu Dolnym. Jej finalizacja umożliwi zwiększenie zdolności produkcyjnych surfaktantów specjalistycznych oraz wprowadzenie do oferty nowych, zaawansowanych technologicznie produktów. Część z nich, jako produkty specjalistyczne do zastosowań przemysłowych, będą wykorzystywane przez takie branże, jak czyszczenie przemysłowe, produkcja papieru i przetwórstwo spożywcze. Natomiast kolejne znajdą zastosowanie w produkcji wysokiej jakości kosmetyków i środków higieny osobistej o łagodnym oddziaływaniu. Ponadto obserwujemy perspektywiczne rynki zagraniczne pod kątem możliwości dalszego rozwoju – powiedział Mirosław Siwirski, prezes zarządu PCC Exol.

Wyświetlono: 1277

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej