Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Trudne miesiące dla PCC Prodex

19.04.2019

Jak przyznają władze Grupy PCC Rokita, w skład której wchodzi PCC Prodex, ostatnie kilkanaście miesięcy było czasem sporych wyzwań dla tej spółki.

Przedmiotem działalności PCC Prodex jest produkcja jedno- i dwukomponentowych systemów poliuretanowych, przeznaczonych głównie do otrzymywania sztywnych i półsztywnych pianek. Kluczowe produkty PCC Prodex to marka Ekoprodur i Crossin, systemy natryskowej izolacji termicznej.

Po przeniesieniu produkcji PCC Prodex z Żółwina do zakładu w Brzegu Dolnym, 2018 był rokiem, który w dużej mierze został poświęcony na doskonalenie i optymalizowanie procesów w głównych obszarach działalności, takich jak produkcja, badania i rozwój, obsługa sprzedaży czy logistyka. Ponadto w pierwszej połowie ubiegłego roku spółka PCC Prodex odnotowała spadek sprzedaży, który wynikał z niższego zapotrzebowania rynku na systemy natryskowe do izolacji, spowodowane bardzo wysokimi cenami i ograniczoną dostępnością głównego surowca MDI. Taka sytuacja doprowadziła do istotnego zwiększenia aktywności rynkowej producentów produktów będących substytutami systemów natryskowych, tj. wełny mineralnej oraz styropianu, którzy wykorzystali sytuację związaną z wysokimi cenami systemów natryskowych.

Od lipca 2018 r. obserwowany jest wprawdzie stopniowy spadek cen MDI, co doprowadziło do utraty przewagi konkurencyjnej tradycyjnych materiałów izolacyjnych i pozwoliło spółce PCC Prodex na odbudowanie utraconych wcześniej wolumenów, jednak w ujęciu rocznym nie udało się jej nadrobić utraconej wcześniej sprzedaży i rok 2018 w ujęciu ilościowym sprzedaży systemów natryskowych zakończył się nieznacznie poniżej roku wcześniejszego.

Ze względu na zaostrzające się regulacje prawne w zakresie emisji gazów cieplarnianych spółka PCC Prodex w dużej mierze skupiła swoją uwagę na zastąpieniu powszechnie stosowanych środków spieniających trzeciej generacji środkami spełniającymi nowe wymagania w tym zakresie.

Wyświetlono: 582

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej