Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Trudna sytuacja na rynku surowców tytanonośnych

26.11.2018

W ocenie przedstawicieli Grupy Azoty w całym 2018 r. na rynku surowców tytanonośnych odczuwalny jest deficyt po stronie podaży, zwłaszcza szlaki tytanowej.

To, iż brakuje surowców tytanonośnych związane jest z globalnym wyczerpywaniem się dotychczasowych ich złóż, ograniczonymi inwestycjami w zakresie powstawania nowych kopalni, a także ograniczonym przez kontrole środowiskowe wolumenem produkcji pochodzącej z Chin.

Jak podaje do wiadomości Grupa Azoty, poziom cen surowców tytanonośnych podąża z pewnym opóźnieniem za trendem cen bieli tytanowej, które stopniowo maleją, jednakże w związku z deficytem tych surowców, spadek cen jest wolniejszy, a w niektórych przypadkach w ogóle nie został jeszcze odnotowany.

Na reprezentatywnym rynku chińskim średnia cena ilmenitu o zawartości tytanu 40-46% wynosiła w trzecim kwartale 2018 r. 196 dolarów za tonę i nie uległa zmianie wobec poprzedniego kwartału 2018 r. Cena szlaki tytanowej o zawartości tytanu 74-76% wyniosła 663 dolary za tonę i była niższa o 7% od odnotowanej w drugim kwartale 2018 r., co było efektem stosunkowo niewielkiego popytu na ten surowiec na lokalnym rynku, ze względu na jego wciąż relatywnie wysoką cenę.

W porównaniu do trzeciego kwartału 2017 r. średnia cena ilmenitu 40-46% spadła o około 10%, natomiast średnia cena szlaki 74-76% wzrosła o około 3%. Ceny surowców tytanonośnych w ostatnim kwartale 2018 r. powinny być jednak względnie stabilne.

Presja na obniżki cen surowców tytanonośnych ze względu na spadające ceny bieli tytanowej będzie w pewnym stopniu kompensowana przez odczuwalne globalne braki w podaży tych surowców, a zwłaszcza szlaki o zawartości 74-76% tytanu. Dodatkowym czynnikiem, który może wpłynąć na równowagę podaży i popytu na rynku surowców tytanonośnych może być potencjalne zluzowanie kontroli środowiskowych w Chinach i uwolnienie w pewnym zakresie mocy produkcyjnych na tamtejszym rynku. Taka sytuacja w opinii przedstawicieli Grupy Azoty nieco złagodziłoby odczuwany deficyt i mogła spowodować spadek cen surowców tytanonośnych w ujęciu globalnym.

Wyświetlono: 359

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej