Artykuły - Przemysł detergentowy

Trudna legislacja repelentów

31.07.2019
Autor: Dorota Kaczorowska, Katarzyna Gniadek, THETA Doradztwo Techniczne
Trudna legislacja repelentów

Repelenty to środki odstraszające organizmy żywe o szerokim zakresie przeznaczenia, powszechnie stosowane w okresie wiosenno-letnim, ale również, z uwagi na coraz to wyższe temperatury, także i jesienią.

Repelenty mogą występować w różnych formach użytkowych, m.in. jako kremy, spraye, żele, atomizery, balsamy, chusteczki, plastry, olejki, świece, bransoletki, pałeczki, spirale, pułapki, krążki, granulaty, elektrofumigatory z płynem lub płytkami.

Na rynku dostępna jest szeroka gama produktów odstraszających komary, kleszcze, meszki, mole, muchy i inne owady, a także krety, nornice i kuny. Preparaty te, zgodnie z przepisami, należą do produktów biobójczych, choć klasyfikacja niektórych z nich może być trudna. Jeśli produkty te wkraczają ze swym zastosowaniem na tereny upraw roślin mogą być klasyfikowane jako środki ochrony roślin. Z uwagi na to, iż od efektywności działania produktów biobójczych zależy często zdrowie ludzi, podlegają one już od wielu lat ścisłym, prawnym wymogom przy wprowadzaniu ich do obrotu.

Zgodnie z aktualnymi wymaganiami w zakresie prawodawstwa biocydowego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z 22 maja 2012 roku w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych oraz Ustawa o produktach biobójczych z 9 października 2015 roku o produktach biobójczych), za produkt biobójczy uważa się „każdą substancję lub mieszaninę w postaci, w jakiej jest dostarczana użytkownikowi, składającą się z jednej lub kilku substancji czynnych lub zawierającą lub wytwarzającą jedną lub więcej substancji czynnych, której przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie, unieszkodliwianie organizmów szkodliwych, zapobieganie ich działaniu lub zwalczanie ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne”. Repelenty klasyfikuje się do grupy 19 produktów biobójczych, zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia 528/2012.

Wyświetlono: 1750

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej