Artykuły - Przemysł detergentowy

Trendy w branży środków piorących w Europie Środkowej w okresie pandemii Covid-19

10.11.2020
Autor: Karol Leja, Euromonitor International
Trendy w branży środków piorących w Europie Środkowej w okresie pandemii Covid-19

W aktualnej rzeczywistości praktycznie niemożliwa jest analiza żadnego zagadnienia bez odniesienia do pandemii COVID-19 – bezprecedensowego globalnego zdarzenia o trudnym do określenia zasięgu, którego skutki trudno dokładnie zbadać.

Z drugiej strony zrozumienie trendów, jakie obecnie rządzą rynkiem, ma kluczowe znaczenie dla podejmowania skutecznych i racjonalnych decyzji biznesowych. Euromonitor International analizuje trendy w segmencie środków piorących już od kilkudziesięciu lat. Jednak całą zgromadzoną wiedzę i dokładnie zbadane trendy trzeba dziś zweryfikować. Aby prawidłowo rozpoznać i opisać trendy, które będą w przyszłości siłą napędową branży środków piorących w Europie Środkowej, należy przyjrzeć się rzeczywistości sprzed COVID-19 i podjąć próbę określenia wpływu pandemii w tym segmencie.

Wśród najbardziej znaczących trendów w segmencie środków piorących w Europie Środkowej w 2019 r. należy wymienić innowacyjne formaty produktów (kapsułki do prania, preparaty kompaktowe), zrównoważony rozwój, spadek sprzedaży detergentów w postaci proszku na skutek trendu ku premiumizacji, wzrost wolumenu opakowań oraz rozwój marek własnych. W wielu krajach omawianego regionu można było zaobserwować kilka z tych trendów, które w znaczący sposób kształtowały rzeczywistość rynkową.

Główne trendy na rynkach środkowoeuropejskich

Na Węgrzech w segmencie środków piorących na przestrzeni ostatnich lat zaszły określone zmiany strukturalne. W następstwie nowego trendu w kierunku opracowywania bardziej kompaktowych produktów udział w rynku i dostępność standardowych środków piorących w postaci proszków i płynów zaczęły się zmniejszać, natomiast odnotowuje się rosnącą popularność formatów kompaktowych. Kompaktowanie wpłynęło w znaczący sposób na wydajność rozwiązań piorących, ponieważ aby zachować konkurencyjność producenci przystąpili do odświeżania i dostosowywania swojego asortymentu do zmienionej rzeczywistości rynkowej. Dzięki wzrostowi dochodów konsumenci chętniej kupowali innowacyjne kompaktowe środki piorące, kapsułki i superskoncentrowane płyny do płukania tkanin, które były intensywnie reklamowane za pośrednictwem różnych kanałów medialnych. Ponieważ podczas stosowania środków piorących węgierscy konsumenci zazwyczaj przekraczają zalecane dozowanie, prognozowano, że kompaktowanie produktów w dłuższej perspektywie wywoła zmianę zachowań konsumenckich. Warto także odnotować fakt, że na Węgrzech nie ma wymogu, aby etykiety cenowe zawierały informację o cenie w przeliczeniu na jedno pranie. Utrudnia to porównanie cen w przypadku produktów w opakowaniach o różnej wielkości i zróżnicowanym zalecanym dozowaniu. Jest to wyzwaniem nie tylko dla konsumentów, ale i producentów, którzy są zmuszeni do inwestowania w edukację konsumencką, aby wspierać kupujących w dokonywaniu rozsądnych wyborów przy zakupie produktów w kompaktowych
formatach.

Wyświetlono: 436

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej