Artykuły - Przemysł opakowaniowy

Trendy roku 2018 w gospodarowaniu odpadami

07.02.2018
Autor: Piotr Bruździak, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Stena Recycling.
Trendy roku 2018 w gospodarowaniu odpadami

Zrównoważony rozwój, circular economy, zapobieganie stratom żywności, foliówki i nowe technologie recyklingu: to obecnie kluczowe działania w zakresie gospodarowania odpadami. 

Trendy roku 2018 w gospodarowaniu odpadami będą zorientowane wokół zrównoważonego rozwoju, czyli takiego, na którym korzysta biznes, społeczeństwo i środowisko. To główna tendencja obserwowana na świecie i widoczna coraz bardziej w Polsce. Cieszy fakt, że zmieniają się przekonania i nawyki wśród konsumentów oraz przedsiębiorców, a zagadnienia, które jeszcze parę lat temu wydawały się niemożliwe do zrealizowania, znajdują się w samym centrum debaty publicznej .

Przekonanie przedsiębiorców do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, Agendy 2030 ONZ (SDGs)
SDGs (Sustainable Development Goals) dotyczą 17 wzajemnie przenikających się zagadnień, które zostały uzgodnione przez przedstawicieli państw członkowskich ONZ, biznesu, licznych instytucji i organizacji. Wyznaczają one kierunek zmian światowej gospodarki. Koncentrują się na działaniach, które przeciwdziałałyby rozwarstwieniu społecznemu i nierównościom gospodarczym w różnych rejonach świata. Dotyczą również inicjatyw związanych ze zrównoważonym gospodarowaniem odpadami oraz ochroną środowiska.

Państwa członkowskie wypracowują obecnie rozwiązania, których celem jest urzeczywistnić tę ambitną wizję, jednak, aby było to możliwe, to w inicjatywę musi zaangażować się biznes. Już teraz 64% dyrektorów generalnych zrzeszonych w ramach UN Global Compact (największej na świecie platformy angażującej biznes w realizację SGDs) twierdzi, że kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem odgrywają kluczową rolę w ich planowaniu strategicznym i rozwoju działalności. 

W Polsce Ministerstwo Rozwoju zaangażowało się w wypracowanie podstawy legislacyjnej tej inicjatywy. Cele ONZ wpisują się jednocześnie w obecnie funkcjonującą strategię rozwoju naszego kraju, co tworzy pozytywną atmosferę wokół zagadnienia. Pod koniec 2017 r., podsumowano też „Kampanię 17/17”, która – w ramach programu „SDG’s w praktyce”, realizowanego m.in. przez CSR Consulting i Stena Recycling – popularyzowała wśród polskich przedsiębiorstw Cele Zrównoważonego Rozwoju. Na konferencji w Ministerstwie Rozwoju, podczas której prezentowano wyniki zrealizowanych aktywności, do grupy firm popierających inicjatywę dołączyły kolejne podmioty – jest ich obecnie ponad 70. Tego typu aktywności są konieczne, aby założenia ONZ przestały być tylko teorią. Jednak świadomość problematyki SDGs wśród polskich firm wciąż jest zbyt mała.

Przewiduje się, że w 2018 r. do przedsiębiorstw zaangażowanych we wdrażanie celów Agendy 2030 dołączą kolejne firmy i temat będzie zyskiwał na popularności. Kluczowym wyzwaniem będzie przekonanie biznesu, że zrównoważony rozwój, to nie tylko obowiązki i koszty, ale także korzyści.

Wyświetlono: 2152

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej