Wiadomości - Przemysł opakowaniowy ze świata

Trendy na globalnym rynku opakowań dla materiałów niebezpiecznych

22.02.2019

Globalny rynek opakowań dla materiałów niebezpiecznych wart jest według Transparency Market Research 8,1 mld dolarów, w tym wartość rynkowa opakowań w postaci beczek to blisko 4,5 mld dolarów, a do 2027 r. planowany jest wzrost do nawet 7,28 mld dolarów.

Opakowanie dla materiałów niebezpiecznych są przeznaczone wyłącznie dla substancji, które podczas transportu czy przechowywania mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa lub mienia. Wysokiej jakości opakowania dla materiałów niebezpiecznych stały się skutecznym sposobem ochrony środowiska. To zarówno opakowania pierwotne materiałów niebezpiecznych, jak też beczki, zbiorniki elastyczne, przemysłowe pojemniki masowe (tzw. IBC). Opakowania takie są zwykle stosowane w transporcie międzynarodowym oraz do długoterminowego przechowywania substancji niebezpiecznych. Wysyłka tego typu materiałów jest nie tylko niebezpieczna i ryzykowna, ale wymaga ścisłego przestrzegania wytycznych i przepisów określonych m.in. przez Międzynarodową Organizację Morską; Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych oraz Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Na rynku istnieje dziewięć klas zdefiniowanych pod grupą opakowań dla materiałów niebezpiecznych. Należą do nich m.in. materiały wybuchowe; gazy; łatwopalne ciecze i ciała stałe; substancje utleniające; substancje żrące; toksyczne oraz zakaźne.

Rozwiązania w zakresie opakowań dla materiałów niebezpiecznych mają na celu ochronę ładunku przed ewentualną eksplozją lub wyciekiem. Podstawowy opis przesyłanego towaru wymagany dla tego typu opakowań składa się z nazwy wysyłanego materiału, klasyfikacji materiału niebezpiecznego, numeru identyfikacyjnego i grupy pakowania. Etykietowanie i znakowanie to dwa podstawowe elementy, które odgrywają istotną rolę na rynku opakowań dla materiałów niebezpiecznych. Niewłaściwie dobrane opakowanie może przyczynić się do obrażeń, a nawet utraty życia, jak również może spowodować szkody dla środowiska naturalnego. Kontrolowanie narażenia związanego z tzw. ryzykiem zawodowym jest podstawową metodą ochrony pracowników w przypadku wystąpienia incydentu związanego z zagrożeniem.

Potrzeba bezpiecznych rozwiązań opakowaniowych, jeśli chodzi o substancje niebezpieczne wpływa bezpośrednio na zapotrzebowanie na tego typu opakowania. Rozwój tej grupy opakowań wynika głównie z potrzeby bezpiecznych i dobrze zabezpieczonych rozwiązań w zakresie pakowania. Ryzyko związane z rozlewaniem i przenoszeniem pojemników zawierających substancje niebezpieczne można zminimalizować za pomocą specjalnie przeznaczonych do tego celu opakowań.

Opakowania dla materiałów niebezpiecznych ze względu na swoją szczelność i liczne zabezpieczenia są wręcz niezawodne. Gwarantują bezpieczeństwo surowca podczas transportu. Jednak nadal sporym wyzwaniem dla producentów i sprzedawców detalicznych substancji niebezpiecznych jest trudność związana z efektywnym wprowadzaniem swoich produktów na rynek. Opakowania dla substancji niebezpiecznych odgrywają tutaj kluczową rolę. Wielu decyduje się na handel elektroniczny, aby nie tylko zwiększyć sprzedaż, ale także utrzymać przewagę konkurencyjną nad innymi uczestnikami rynku. To z kolei zwiększa zapotrzebowanie na opakowania dla substancji niebezpiecznych.

Aktualnie to beczki stanowią główną część globalnego rynku opakowań dla materiałów niebezpiecznych. Wynika to przede wszystkim z opłacalności finansowej oferowanej przez nie w porównaniu z kontenerami IBC czy też innymi kontenerami masowymi.

Pod względem materiałowym dominują opakowania z tworzyw sztucznych, których główną zaletą jest mniejsza waga i często zdecydowany niższy koszt.

W przypadku zastosowań końcowych opakowania dla materiałów niebezpiecznych są stosowane w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, naftowym, gazowym, motoryzacyjnym; farmaceutycznym; rolniczym, ogrodniczym. To jednak segment chemiczny i petrochemiczny posiada dominującą pozycję na rynku globalnym, jeśli chodzi o wykorzystanie opakowań dla materiałów niebezpiecznych.

Główne podmioty działające na omawianym rynku opakowaniowym to Greif; SIA Flexitanks; Hoover Ferguson Group; SCHÜTZ Container Systems; Mauser Group (BWAY Corporation); Hinrich Industries; THIELMANN - The container Company; Eagle Manufacturing Company; Patrick J. Kelly Drums; Clouds Drums Dubai LLC; Balmer Lawrie & Co; Sicagen; Great Western Containers Inc.; Fibrestar Drums; Meyer Steel Drum oraz Peninsula Drums.

Wyświetlono: 1878

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej