Nowości - Przemysł opakowaniowy z kraju

"Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym" - recenzja książki

04.10.2018
Autor: Dominik Wójcicki

Odbywającym się w Poznaniu targom opakowaniowym Taropak towarzyszył IV Kongres Opakowań. Owocem Kongresu jest niezwykle interesująca książka „Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”, mająca swoją premierę w dniu Kongresu. Wydawcą publikacji jest Polska Izba Opakowań, będąca także organizatorem wydarzenia.

Obszerna lektura, na którą składają się tematy podjęte w czasie Kongresu i szczegółowo w niej rozwinięte, stanowi doskonałe dopełnienie całego dnia obrad. To pozycja zasługująca na duże uznanie, bo podejmuje najbardziej aktualne tematy ze świata opakowaniowego i to nie w formie akademickiej, ale odnoszącej się do codziennej praktyki przemysłowej. Zawiera 27 referatów, przedstawiających liczne związki między sektorem opakowaniowym a gospodarką o obiegu zamkniętym, omawiane m.in. z prawnego, społecznego, biznesowego i technologicznego punktu widzenia. Książka stawia także pytania o rolę biotworzyw w przyszłym rozwoju przemysłu opakowaniowego. Wychodzi tym samym naprzeciwko dwóm najprawdopodobniej najbardziej istotnym zagadnieniom definiującym pomyślność branży opakowaniowej w kolejnych latach.

Polskiej Izbie Opakowań udało się zaprosić do współpracy praktyków z czołowych polskich przedsiębiorstw opakowaniowych i usługowych pracujących na rzecz branży opakowań, co przełożyło się na bardzo konkretny ton całej publikacji. Mało jest w niej teoretyzowania, równie mało autoreklamy ze strony przedsiębiorstw opakowaniowych, dzięki czemu praca ma wymiar znaczącej merytorycznej pomocy dla projektantów i producentów opakowań oraz wszystkich zaangażowanych w zarządzanie odpadami opakowaniowymi.

Co, przynajmniej w skrócie, tworzy całość w postaci ponad 400 stron?

Krzysztof Hornicki z Interseroh Organizacji Odzysku Opakowań podjął się próby odpowiedzi na pytanie, jak GOZ będzie funkcjonował w polskich realiach, a w opinii autora w pełni przygotowani na to jeszcze nie jesteśmy. Rober Szyman, dyrektor Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, obalał coraz powszechniejszy w niektórych europejskich środowiskach ekologicznych pogląd, iż jednorazowe opakowania z tworzyw przeszkadzają w drodze do GOZ. Natomiast autorzy z Circular Packaging Design przybliżyli wątek projektowania opakowań w myśl koncepcji GOZ, bo to właśnie projektowanie stanowić ma w tej koncepcji kluczowy czynnik. Także pracownicy licznych ośrodków naukowych, zaproszeni do tworzenia monografii, podnieśli jej ekspercką wartość poprzez charakterystykę podstawowych dla branży trendów za pomocą licznych przykładów biznesowych i danych statystycznych.

Tym, jednak co najbardziej zasługuje na pochwałę jest sam pomysł Izby, za którym stał jej dyrektor Wacław Wasiak, niestrudzony popularyzator opakowań i redaktor wydania, aby organizowane przez siebie wydarzenie konferencyjne uświetniać książką.

Kongresów było do tej pory cztery, wydawnictwa książkowe pojawiły się przy okazji trzech. Utrzymane w tej samej szacie graficznej i kolorystyce, wydawane w cyklu dwuletnim są przeglądem tego, co dzieje się w polskim przemyśle opakowaniowym. Stanowią przy tym kopalnię wiedzy o tym segmencie krajowego przemysłu i są doskonałym przykładem, w jaki sposób organizacja branżowa powinna realizować swoje cele statutowe związane z promocją sektora.

W swoim wprowadzeniu do książki dyrektor Wasiak napisał, iż „żywi nadzieję o doniosłej funkcji edukacyjnej tej publikacji, bowiem od szerokiego uświadamiania potrzeby zmian w organizacji funkcjonowania współczesnej gospodarki i społeczeństwa, zależeć będzie powodzenie na drodze do GOZ”.

Ze swojego doświadczenia wiemy, że jeszcze kilka miesięcy temu świadomość tego wszystkiego, co związane jest z gospodarką o obiegu zamkniętym, czy też wypływającej z niej Strategii na Rzecz Tworzyw Sztucznych była w polskich firmach opakowaniowych znana w bardzo skąpym zakresie. Naiwnym byłoby przypuszczać, że samo wydanie ciekawej książki to zmieni, ale ogromną zaletą recenzowanego wydawnictwa jest fakt, że teraz wiadomo, gdzie szukać wiedzy o opakowaniach kreowanych z myślą o gospodarce cyrkularnej.

Pomysłodawcom serii, bo trzy tomy to już seria, należy życzyć wytrwałości w dalszej pracy.

„Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”

Praca zbiorowa pod redakcją Wacława Wasiaka

Polska Izba Opakowań

Warszawa 2018 r.

Wyświetlono: 5073

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej