Nowości - Tworzywa sztuczne ze świata

Termoplastyczne elastomery poliamidowe (TPA) ważne dla producentów sportowych akcesoriów

12.07.2019
Autor: Anna Jarosik

Globalny rynek termoplastycznych elastomerów poliamidowych wart jest 1,535 mld dolarów i rośnie w tempie 5,8% rocznie. Czynnikiem rozwijającym rynek jest m.in. produkcja akcesoriów sportowych.

Termoplastyczne elastomery poliamidowe (TPA) są wysokowydajnymi blokowymi kopolimerami termoplastycznymi (inaczej też polieteroamidami blokowymi), opartymi na poliamidach (nylonie) i polieterach. Te elastomery posiadają twarde i miękkie segmenty (elastyczne). Struktura chemiczna i skład obu tych części określa właściwości mechaniczne i termiczne TPA. Twarde segmenty są oparte głównie na alifatycznych poliamidach, podczas gdy miękkie segmenty są oparte na alifatycznych polieterach i poliestrach.

Termoplastyczne elastomery poliamidowe mogą być przetwarzane przez formowanie wtryskowe, wytłaczanie, rozdmuchiwanie, kształtowanie termiczne i formowanie rotacyjne. Jednocześnie są przykładami polimerów syntetyzowanych w reakcjach polikondensacji między grupami funkcyjnymi. Termoplastyczne elastomery poliamidowe mogą być również syntetyzowane przez anionową polimeryzację z otwarciem pierścienia laktamów. Skład chemiczny, rozkład masy cząsteczkowej i udział twardych i miękkich segmentów są czynnikami wpływającymi na końcowe właściwości termoplastycznych elastomerów poliamidowych. Twarde segmenty przede wszystkim kontrolują stopień krystaliczności, temperaturę topnienia i wytrzymałość mechaniczną. Miękkie segmenty odpowiadają za niską temperaturę, odporność chemiczną i stabilność termiczną.

Kluczowe zastosowania termoplastycznych elastomerów poliamidowych obejmują m.in. dobra konsumpcyjne (akcesoria sportowe i sprzęt AGD), branżę motoryzacyjną, medyczną, elektryczną i elektroniczną, przemysł ogólny, w tym dodatki antystatyczne i folie paroprzepuszczalne.

Termoplastyczne elastomery poliamidowe są stosowane głównie w obszarach, w których inne elastomery termoplastyczne nie sprawdzają się, szczególnie w warunkach niskiej temperatury. TPA są szeroko używane w przemyśle artykułów sportowych i rekreacyjnych. Ważne zastosowania to podeszwy zewnętrzne, buty narciarskie, gogle, rakiety tenisowe i uchwyty rowerowe.

Postęp technologiczny w branży związanej z produkcją obuwia sportowego pozwala producentom na tworzenie obuwia, które jest lekkie, trwałe, modne i przede wszystkich wygodne. Różni producenci dążą do zaprojektowania obuwia o wysokim zwrocie energii. Przewiduje się również, że wzrost zapotrzebowania na buty do biegania, buty z zatrzaskami oraz typowe buty narciarskie pobudzi zapotrzebowanie na termoplastyczne elastomery poliamidowe.

Globalny rynek termoplastycznych elastomerów poliamidowych jest umiarkowanie rozdrobniony. Z tego względu wśród wiodących producentów elastomerów termoplastycznych istnieje dążenie do wysokiej konkurencyjność.

Kluczowymi graczami na globalnym rynku termoplastycznych elastomerów poliamidowych są m.in. Arkema; Evonik Industries; BASF; PolyOne Corporation; SABIC; LG Chem; UBE Industries, Ltd.; EMS-CHEMIE Holding; RTP Company; Kraiburg Holding oraz Kuraray America.

Wyświetlono: 2982

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej