Nowości - Tworzywa sztuczne ze świata

Termoplastyczne elastomery dla kolejnictwa

22.05.2019

Niemiecka firma Kraiburg TPE rozszerzyła swoją ofertę termoplastycznych elastomerów o produkty trudnopalne do zastosowań kolejowych.

Niemiecka firma Kraiburg TPE rozszerzyła swoją ofertę termoplastycznych elastomerów o produkty trudnopalne do zastosowań kolejowych.

Kraiburg TPE ma duże doświadczenie w opracowywaniu materiałów TPE o bezhalogenowych właściwościach zmniejszających palność. Niedawno wprowadzono drugą serię produktów o stopniu niepalności V-0 przy grubości ścianki 1,5 mm, zgodnie ze standardem UL 94 V-0 do zastosowań wieloskładnikowych z polipropylenem.

Ta seria jest jedynym materiałem TPE na rynku, który spełnia normę DIN EN 45545-2 do zastosowań kolejowych. Specjalnie opracowane materiały spełniają wymagania R22 i R23 dla poziomów zagrożenia HL1-3 o grubości ścianki do 3 mm. Materiały są samogasnące w przypadku pożaru i nie formują się w płonące krople. Co ważne spełniają ten wymóg bez użycia środków zmniejszających palność zawierających halogen. Związki zmniejszające palność są zgodne z definicją bezhalogenowego standardu IEC 61249-2-21.

W ten sposób dym staje się mniej toksyczny. Ponadto środki zmniejszające palność nie zawierają chloru i bromu, co minimalizuje potencjalne ryzyko uszkodzenia tkanin spowodowane korozyjnymi gazami spalinowymi, które powstają podczas spalania substancji chlorowcowanych. Ponadto na ich korozyjność może również negatywnie wpływać recykling. Specjalistyczne materiały THERMOLAST K spełniają te wymagania nawet bez stosowania halogenowych środków zmniejszających palność.

Pierwsze zastosowania kolejowe zostały już wdrożone: związki TPE z serii FR2 są stosowane jako materiały uszczelniające w dławikach kablowych i przepustach.

Produkcją tych trudnopalnych związków zajmują się zakłady firmy w Niemczech, Malezji i USA.

Wyświetlono: 718

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej