Nowości - Przemysł chemiczny z kraju

Termolityczne barwniki fluorescencyjne w znakowaniu kwasów nukleinowych

28.08.2018

Firma Future Synthesis, specjalizująca się w chemicznej syntezie biocząsteczek, wykonująca syntezy unikalnych związków chemicznych, często pochodzenia naturalnego, jest na etapie realizacji projektu badawczo – rozwojowego pt.: - „Termolityczne barwniki fluorescencyjne w znakowaniu kwasów nukleinowych”.

Przedmiotem projektu jest synteza termowrażliwych barwników fluorescencyjych o szerokim zastosowaniu w biologii molekularnej, szczególnie zaś w znakowaniu biopolimerów, takich jak kwasy nukleinowe. Termowrażliwość barwników fluorescencyjnych pozwolić ma na opracowanie nowych metod diagnostycznych opartych o korelację fluorescencji ze zmianą temperatury, co w konsekwencji powiększy spektrum detekcji. Termowrażliwość jest realizowana poprzez termocyklizację, czyli proces stosowany w chemii bioorganicznej w ochronie grup funkcyjnych.

Termowrażliwość w skrajnym przypadku może prowadzić do trwałego usunięcia barwnika fluorescencyjnego. Usunięcie barwnika powoduje zmianę emisji światła fluorescencynego, tj. czynnika pozwalającego na śledzenie funkcji syntetycznych kwasów nukleinowych w organizmach żywych. Synteza termowrażliwych barwników wykorzystuje nowe skondensowane układy 2-pirydynylowe, których modyfikacja chemiczna zmienia fluorescencję całego barwnika.

Syntezy chemiczne prekursorów zrealizowane zostaną przy pomocy wspomagania mikrofalowego, powodując w ten sposób wzrost wydajności procesu. Dzięki temu w projekcie firma zamierza otrzymać kilka nowych barwników fluorescencyjnych różniących się absorpcją i emisją promieniowania.

Jak tłumaczą przedstawiciele spółki biotechnologicznej z Poznania, firma posiada odpowiednie know-how oraz zasoby do realizacji przedmiotowego projektu. Osiągniecie celu, czyli wdrożenie do produkcji i sprzedaż na rynku nowych barwników w bezpośredniej sprzedaży lub w postaci produktu przetworzonego (zestawy diagnostyczne) zostanie poprzedzone badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi.

Wyświetlono: 1776

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej