Artykuły - Przemysł chemiczny

Technologie świadczą o nowoczesności przemysłu chemicznego

14.12.2017
Autor: Dominik Wójcicki
Technologie świadczą o nowoczesności przemysłu chemicznego

Niejednokrotnie to wybór technologii produkcji determinuje pozycję konkurencyjną w przemyśle chemicznym.

Wybór właściwej technologii – procesu produkcyjnego odgrywa w przemyśle chemicznym rolę kluczową. Nie wszystkie bowiem przedsiębiorstwa, tym bardziej w naszym kraju, są właścicielami technologii, w oparciu o które prowadzą produkcję. Tymczasem posiadanie technologii na wytwarzanie konkretnych kategorii produktowych stanowi często największą wartość, jaką może pochwalić się dane przedsiębiorstwo. Inaczej bowiem są one zobligowane do korzystania z technologii licencjonowanych, co oznacza, że ich właściciel już na nich zarobił, odzyskał poniesione nakłady, zbudował własną pozycję, a teraz poprzez ich sprzedaż chce dodatkowo powiększyć korzyści.

Znaczenie technologii dodatkowo podkreślane jest przez fakt, iż większość chemikaliów można wyprodukować w oparciu o więcej niż jeden proces wytwórczy. O wyborze najbardziej optymalnego decydują zaś rozmaite kwestie, począwszy od aspektów ekonomicznych, poprzez efektywność danej metody, jej dopasowanie pod konkretnego producenta, bardzo ważny współcześnie wpływ na środowisko naturalne, kończąc zaś na posiadanych już przez przedsiębiorstwo umowach licencyjnych, czy też spodziewanych parametrach produktu gotowego.

Bez wielkiej przesady można zatem stwierdzić, że postawienie na odpowiednią technologię wytwórczą w przeważającym stopniu determinuje przyszłą pozycję rynkową każdej spółki produkującej chemikalia. To, że firmy są zmuszone podejmować tego rodzaju decyzje przy okazji realizowanych przez siebie inwestycji widać bardzo często także w odniesieniu do krajowej branży chemicznej.

Propylen: kilka konkurencyjnych technologii

Propylen jest organicznym związkiem chemicznym, który stanowi podstawę do dalszych procesów przemysłowych. Na jego bazie powstaje polipropylen, alkohole OXO, glikol propylenowy, epichlorohydryna, czy kilkadziesiąt innych chemikaliów. W Polsce aktualnie toczą się dwa znaczące projekty inwestycyjne, których efektem będzie rozbudowa lokalnych mocy produkcyjnych dla propylenu. Blisko ukończenia własnej instalacji w Płocku jest PKN Orlen, zaś w Policach inwestycję rozpoczynać będzie Grupa Azoty. Dzięki obydwu projektom przybyć ma w kraju dodatkowych 500 tys. ton mocy wytwórczych.

Otrzymywanie polskiego propylenu odbywać się będzie na skutek użycia dwóch zupełnie innych technologii przemysłowych. W Płocku jest to proces metatezy olefin, w Policach metoda odwodornienia propanu. Jest przywoływany propylen świetnym przykładem na to, jak dany związek chemiczny można uzyskać przy użyciu różnych metod produkcyjnych. Wymienić można co najmniej cztery źródła jego produkcji.

Głównym są krakery parowe, odpowiadające za blisko 60% światowej podaży związku. W instalacjach krakingu katalitycznego wytwarza się natomiast jedną trzecią propylenu potem wykorzystywanego w dalszym przetwórstwie. Pozostałe mniej niż 10% pochodzi z instalacji celowych.

Jakie są różnice między tymi opcjami?

Kraking oznacza przemianę węglowodorów nasyconych w węglowodory nienasycone. Jest reakcją odwodornienia, którą można prowadzić metodą termiczną lub katalityczną.

I tak w procesie krakingu parowego, w wysokiej temperaturze i w obecności pary wodnej, wyższe węglowodory ulegają podziałowi na cząsteczki olefin. Jak to przedstawiono w dokumentacji BAT, kraker dzieli się na trzy sekcje: pirolizy, wstępnego frakcjonowania (sprężanie) i rozdziału produktów. W zależności od stosowanych surowców, uzyskuje się różną wydajność etylenu i propylenu. Najwyższe uzyski etylenu i propylenu otrzymuje się, wykorzystując jako wsad surowcowy propan, butan, benzynę ciężką lub paliwo gazowe. Największa liczba z istniejących obecnie europejskich krakerów parowych działa w oparciu o benzynę surową. Przestawienie produkcji na tańszy wsad LPG wymagałoby bowiem poniesienia znaczących nakładów kapitałowych. Wsad etanowy zaś istotnie ogranicza uzysk propylenu.

Wyświetlono: 2224

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej