Nowości - Tworzywa sztuczne z kraju

Techniki do wtryskiwania folii, tkanin lub laminatów

30.08.2019

IML oraz IMD to skróty dwóch popularnych technik wtryskiwania tworzyw sztucznych.

In-mould labelling

Technika nazwana etykietowaniem w formie (IML, in-mould (mold) labelling) polega na wprowadzeniu do wnętrza formy wtryskowej odpowiednio ukształtowanej etykiety z tworzywa sztucznego. Taka etykieta może być zarówno jedno-, jak i wielowarstwowa, z naniesionym wcześniej wzorem graficznym. Dodatkowo może zawierać elementy, które nie powstały na bazie tworzywa, a przykładowo na bazie folii metalowej.

Do zamkniętej formy ze stabilnie umiejscowioną etykietą wtryskiwane jest tworzywo. W taki sposób powstaje tzw. wypraska wtryskowa. Natomiast etykieta, dzięki siłom adhezji i na skutek działania dużego ciśnienia oraz wysokiej temperatury tworzywa, zostaje trwale z nią połączona. Po schłodzeniu i wyjęciu z formy wypraska wraz z etykietą tworzą jednorodny element.

Istotą prawidłowego procesowania jest utrzymywanie etykiety w odpowiednim miejscu, to jest w tzw. obszarze obejmującym powierzchnię gniazda formującego, tak aby nie nastąpiło przemieszczenie się etykiety.

Wspomniane przemieszczenie może się pojawić w trakcie zamykania formy wtryskowej, ewentualnie podczas wypełniania jej tworzywem. Wówczas na etykietę oddziałuje strumień gorącego tworzywa wtryskiwanego pod dużym ciśnieniem. Utrzymywanie etykiety we właściwym położeniu możliwe jest dzięki zastosowaniu metody elektrostatycznej, czyli przy pomocy sił elektrostatycznych lub podciśnieniowej, kiedy to etykieta zostaje wprowadzona do gniazda formującego przez współpracującego z wtryskarką robota.

Dodatkowy wpływ na prawidłowe ułożenie i utrzymanie położenia etykiety w trakcie fazy wtrysku mają kształt i wymiary etykiety oraz właściwości mechaniczne danego tworzywa.

Wśród zalet technologii IML wymienia się m.in. trwałość i krótszy czas etykietowania, a w efekcie wyraźne obniżenie kosztów produkcji opakowań (szacuje się, że nawet o 40%). Dodatkowo technologia ta eliminuje konieczność kolejnych operacji technologicznych, niezbędnych przy etykietowaniu metodami tradycyjnymi oraz umożliwia zachowanie większej czystości i sterylności produkcji. Natomiast za największą jej wadę uznaje się konieczność modyfikacji konstrukcji formy wtryskowej oraz stosowania kosztownych urządzeń pomocniczych.

In-mould decoration

Technika nazwana wtryskiwaniem ze zdobieniem (drukowaniem) w formie (IMD, ang. injection moulding decoration lub in-mould decoration) łączy bardziej konwencjonalne formowanie wtryskowe z drukowaniem wyprasek. Proces poprzedzony jest nanoszeniem na folię poliestrową obrazu dekorującego. Folia jest odwijana z rolki. Umieszcza się ją w płaszczyźnie podziału formy. Podajnik wprowadza folię pomiędzy dwie połówki formy, a następnie jest ona zaciskana za pomocą ramy zaciskowej i próżni. Niezadrukowana strona folii zazwyczaj pojawia się na powierzchni gotowego produktu stroną do zadrukowania, co oznacza, że farba drukująca jest umieszczona pomiędzy folią i tworzywem (żywicą) poddawaną formowaniu wtryskowemu. Ruch zamykający formę dopasowuje folię do kształtu gniazda formującego.

Podczas wtryskiwania tworzywo ciekłe, stykając się z zadrukowaną folią, powoduje jej stopienie. Nadruk jest oddzielany od folii i przenoszony na wypraskę. Podobnie, jak to ma miejsce w przypadku techniki IML, ze względu na wysokie ciśnienie i temperaturę, stopione tworzywo trwale łączy się z warstwami farby z folii substratu, tworząc jednorodny element. Tak ozdobiony detal należy wyjąć po otwarciu formy i po schłodzeniu się tworzywa. W procesie tym dekoracja jest automatycznie usuwana z folii substratu. W kolejnym kroku podajnik ponownie umieszcza folię z obrazem dekorującym przeznaczonym do kolejnego cyklu wtrysku.

Obecnie technika IMD jest wykorzystywana do dekorowania podzespołów wykonanych z różnych rodzajów tworzyw sztucznych, m.in. polipropylenu, terpolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego (ABS), poliwęglanu.

Technika IMD ma wiele zalet, zwłaszcza w porównaniu z tradycyjnymi metodami nakładania druku. Przede wszystkim jest trwalsza i szybsza, a poza tym eliminuje konieczność stosowania kosztownych i nieprzyjaznych środowisku klejów, m.in. ze względu na obecność organicznych rozpuszczalników. Dodatkowo umożliwia dekorowanie elementów z wykorzystaniem szerokiej palety kolorów oraz uzyskiwanie efektu 3D. Technikę tę wykorzystuje się m.in. w branży motoryzacyjnej do obudowy świateł czy do pokrycia zagłówków, również w telekomunikacji przy konstruowaniu klawiszy telefonów komórkowych.

Wyświetlono: 3440

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej