Wiadomości - Przemysł opakowaniowy z kraju

Targi o opakowaniach, klejeniu i druku 3D

28.11.2018

21 i 22 listopada 2018 w Centrum Targowo-Konferencyjnego Expo Silesia w Sosnowcu odbyły się Targi Opakowań ExpoOPAKOWANIA, Targi Technologii Klejenia ExpoBONDING oraz Forum Silesia 3D Print, które było poświęcone drukowi 3D.

Targi Opakowań ExpoOPAKOWANIA skupiły się wokół tematyki opakowań w przemyśle, przemysłu 4.0 oraz Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Uzupełnieniem tych zagadnień były towarzyszące wydarzenia merytoryczne:

  • Forum „Automatyzacja i robotyzacja – odpowiedź na wyzwania branży opakowań” oraz warsztaty z programowania robotów przemysłowych organizowane przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP;
  • Konferencja Polskiej Izby Opakowań;
  • Konferencja Naukowa „Opakowania dla ludzi i środowiska” z warsztatami „Metody projekcyjne w badaniach opakowań”, zorganizowane przez Katedrę Opakowalnictwa Towarów Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem oraz Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów UEK;
  • Seminarium „Opakowania i odpady opakowaniowe dzisiaj i jutro” i szkolenie „Odpad opakowaniowy to surowiec”, prowadzone przez Polską Izbę Odzysku i Recyklingu Opakowań.

Z kolei równolegle z Targami Technologii Klejenia ExpoBONDING odbyło się Międzynarodowe Seminarium Klejenia pt.: „Klejenie w aplikacjach przemysłowych”, organizowane przez Instytut Spawalnictwa z Gliwic.

Celem Targów ExpoBONDING było stworzenie miejsca cyklicznego spotkania, prezentacji i dyskusji producentów oraz dystrybutorów materiałów i urządzeń z zakresu klejenia z ich potencjalnymi odbiorcami – przedstawicielami wybranych gałęzi przemysłu. Wystawę mogli odwiedzić przedstawiciele branży automotive, kolejowej, konstrukcji stalowych, budowlanej, tworzyw sztucznych, opakowaniowej, meblarskiej, szklarskiej.

Forum Silesia 3DPrint to z kolei wydarzenie poświęcone tematyce druku 3D dla potrzeb szeroko rozumianego przemysłu, w trakcie którego omówiono gotowe oraz planowane do wdrożenia rozwiązania z zakresu skanowania, prototypowania i drukowania 3D. 

Podczas Forum Silesia 3DPrint miała tez miejsce Konferencja "Druk 3D w branży Automotive”, której organizatorami byli Centrum Druku 3D oraz Expo Silesia. Toczyła się dyskusja na temat korzyści zastosowania technologii skanowania i drukowania 3D w zakładach produkcyjnych, wymiernych oszczędności czasu i środków finansowych wynikających z wdrożenia druku 3D w fazie projektowania i prototypowania, kierunków rozwoju branży i ich wpływu na określone gałęzie przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem branży automotive, IT i medycznej. Zaprezentowano zrealizowane wdrożenia technologii druku 3D w firmach produkcyjnych.

Wyświetlono: 1374

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej