Nowości - Przemysł chemiczny ze świata

Szerokie wykorzystanie kwasu monochlorooctowego

06.05.2019
Autor: Anna Jarosik
Szerokie wykorzystanie kwasu monochlorooctowego

Wartość globalnego rynku kwasu monochlorooctowego to 815,74 mld dolarów. Do 2027 r. nastąpić ma wzrost o 4% średniorocznie. Wzrost ten spowodowany będzie rosnącym wykorzystaniem kwasu monochlorooctowego głównie w pracach wiertniczych.

Kwas monochlorooctowy jest to bezbarwny materiał krystaliczny, utworzony w procesie chlorowania kwasu octowego w obecności katalizatora. Alternatywna metoda produkcji obejmuje hydrolizę trichloroetenu przy użyciu kwasu siarkowego. Kwas jest wysoce rozpuszczalny w wodzie i w większości rozpuszczalników organicznych, z wyjątkiem czterochlorku węgla. Dodatkowo kwas monochlorooctowy jest dostępny w trzech odmianach krystalicznych: alfa, beta i gamma.

Jeśli chodzi o aspekt komercyjny, to kwas monochlorooctowy jest wytwarzany w postaci alfa i jest dostępny w postaci płatków, które są rozpuszczalne w wodzie. Pod względem produktu jest stosowany w trzech odmianach: płatków, krystalicznej i płynnej.

Kwas monochlorooctowy jest najmocniej używany do produkcji karboksymetylocelulozy, herbicydów i kwasu tioglikolowego, które to są dalej stosowane w produkcji tworzyw sztucznych, farmaceutyków, aromatów, kosmetyków i innych organicznych substancji chemicznych.

Obecnie kwas monochlorooctowy stosuje się głównie w produkcji karboksymetylocelulozy. Produkt ten jest rozpuszczalnym w wodzie eterem celulozy, używanym jako środek zagęszczający w układach wodnych. Kwas monochlorooctowy stosuje się jako surowiec do wytwarzania kwasu tioglikolowego, który następnie stosuje się jako stabilizator polichlorku winylu oraz do wytwarzania środków ochrony roślin. Ponadto kwas monochlorooctowy jest szeroko stosowany do wytwarzania amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów), tj. betainy i imidazoliny. Dodatkowo kwas monochlorooctowy jest stosowany w produkcji ibuprofenu (tj. niesteroidowego leku przeciwzapalnego), diklofenaku sodu, kofeiny, witaminy B6, glicyny i malonianów. Używa się go również do wytwarzania substancji chemicznych (kumaryna, kwas merkaptooctowy, kwas aminooctowy, kwas cyjanooctowy, chloroacetamid i kwas malonowy). Kwas monochlorooctowy służy ponadto do produkcji glicyn, które to są wykorzystywane w produkcji karmy dla zwierząt domowych, środków smakowych i leków.

Zwiększone zapotrzebowanie na ropę naftową i gaz ziemny zachęca firmy poszukiwawcze i wydobywcze do angażowania się w szeroko zakrojoną działalność wiertniczą. Przewiduje się, że globalny rynek kwasu monochlorooctowego znacznie wzrośnie w kolejnych latach ze względu na wzrost działalności wiertniczej na platformach lądowych i morskich.

Wzrost rynku kwasu monochlorooctowego można przypisać wzrostowi zapotrzebowania na karboksymetylocelulozę. Na całym świecie ponad 30% kwasu monochlorooctowego jest wykorzystywane do produkcji karboksymetylocelulozy, która to następnie stosowana jest jako środek zwiększający lepkość w płuczkach wiertniczych wykorzystywanych do wiercenia otworów wiertniczych w celu wydobycia ropy i gazu.

Karboksymetyloceluloza równoważy parametry fizyczne, tj. lepkość, jako że zmniejsza w ten sposób utratę wody, równocześnie zwiększając tiksotropię oleju. Dodatkowo zatrzymuje rozwój grzybów w płuczce wiertniczej, tym samym eliminując potrzebę stosowania syntetycznych konserwantów oraz tzw. wskaźników kontrolujących poziom pH w błocie. Z tego względu zapotrzebowanie na kwas monochlorooctowy jest wprost proporcjonalne do wykorzystania karboksymetylocelulozy w poszukiwaniach ropy naftowej.

Pod względem zastosowania segment karboksymetylocelulozy stosowanej w przemyśle zajmującym się wydobyciem i przetwórstwem ropy naftowej i gazu ziemnego stanowił główną część światowego rynku kwasu monochlorooctowego w 2018 roku. Karboksymetyloceluloza działa m.in. jako zagęszczacz, modyfikator reologii, środek zatrzymujący wodę, reduktor filtracji, środek wiążący oraz środek dyspergujący. Ponadto karboksymetyloceluloza jest stosowana w detergentach, płynach wiertniczych, żywności, górnictwie, w produkcji papieru oraz tekstyliów. Jest również stosowana w postaci lepkościomierza do zatrzymywania strat płynu podczas wiercenia oraz w peletyzacji rudy żelaza i flotacji piany. Zwiększa dodatkowo ilość i jakość cennego minerału poprzez dezaktywację niepożądanych zanieczyszczeń w procesie obniżania skały płonnej.

Głównymi graczami działającymi na globalnym rynku kwasu monochlorooctowego są m.in. AkzoNobel; CABB; Shandong Minji Chemical; PCC; Denak; Niacet Corporation oraz Jubilant Life Sciences Limited.

Wyświetlono: 1018

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej