Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Szerokie perspektywy rozwoju GA Police

23.07.2015

Budowa instalacji propylenu to najważniejszy obecnie projekt rozwojowy Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police. Oprócz tego firma posiada jednak istotne plany umacniania pozycji na rynku nawozowym, amoniaku i mocznika oraz bieli tytanowej.

Jak przyznają przedstawiciele Grupy Azoty Police, kierunki rozwoju dla biznesu nawozowego wyznaczane są przez silny nacisk kładziony na intensyfikację działań w Polsce i Niemczech. Ma się to odbywać w oparciu o już istniejące portfolio produktów. Służyć temu będzie szereg inicjatyw wspierających realizację misji Jednostki Biznesowej Nawozy „Przygotowujemy grunt pod sukces Producentów Rolnych”. Strategia w dłuższym okresie kładzie również nacisk na rozwój produktu w kierunku nawozów dolistnych oraz nawozów o spowolnionym działaniu. Ma to na celu zaproponowanie klientowi m.in. kompleksowej oferty w zakresie nawozów zawierających fosfor i potas. Jak przyznają w Policach, realizacja strategii rynkowej wymaga kontynuacji działań zmierzających do poprawy pozycji kosztowej biznesów. Kontynuowana będzie także obecność spółki na rynkach dalekich, w szczególności w Senegalu, gdzie Grupa Azoty Police pozyskała dostęp do źródła fosforytów.

Jeśli chodzi natomiast o rynek amoniaku i mocznika, to w wyniku realizacji szeregu inwestycji Police planują poprawić pozycję kosztową w obszarze Jednostki Biznesowej Nitro. Celem jest, by zmodernizowana instalacja amoniaku, dzięki obniżeniu energochłonności, zachowała w przyszłości wysoką konkurencyjność i zminimalizowała opłaty związane z emisją CO2. Przewidziany zakres prac pozwoli na zwiększenie zdolności produkcyjnych i wydajności pracy instalacji. Zmodernizowana instalacja mocznika zwiększy swoją dotychczasową wydajność, spełniając jednocześnie wymagania środowiskowe BAT.

Z kolei w zakresie bieli tytanowej przewiduje się dalszy wzrost potencjału globalizacyjnego sektora. Przyjęta strategia wyznacza kierunek na rozwój rynku, przy utrzymaniu dotychczasowego portfela produktów, przy czym aktualnie rozważane i weryfikowane są zmiany portfela produktu w kierunku nowego gatunku bieli tytanowej, dostosowanego do potrzeb przemysłu tworzyw sztucznych, a także wejście do sektora produkcji masterbaczy białych.

Wyświetlono: 1167

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej