Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Szeroki zakres prac B+R Grupy Azoty w Tarnowie

30.04.2020

Grupa Azoty – Jednostka Dominująca w Tarnowie przedstawiła strategiczne kierunki realizowanych przez siebie prac badawczo – rozwojowych w poszczególnych segmentach biznesowych.

Dla każdego z segmentów biznesowych Grupy Azoty prowadzone są projekty badawcze, które w minionych miesiącach koncentrowały się opracowywaniu technologii wytwarzania nowych innowacyjnych produktów.

W segmencie nawozowym realizowano projekty ukierunkowane na wejście w życie nowych uregulowań prawnych, mających wpływ na portfolio produktowe Grupy Azoty. W obszarze precyzyjnego nawożenia trwa rozwijanie intuicyjnych narzędzi dla gospodarstw sektora rolniczego, których celem jest wprowadzenie technik rolnictwa precyzyjnego do powszechnej praktyki rolniczej.

Działania badawcze prowadzone w segmencie tworzyw sztucznych koncentrują się na modyfikacjach produkowanych tworzyw. Wśród najistotniejszych zrealizowanych tematów znajdują się nowe odmiany poliamidu 6 do druku 3D, do zastosowań elektrochemicznych i poliamid do wytłaczania na półwyroby do obróbki skrawaniem.

Interesujące prace prowadzono w obszarze katalizatorów, gdzie wykonywane są badania nad zwiększeniem efektywności działania obecnych katalizatorów stosowanych głównie w ciągach amoniakalnych. Pracowano ponadto nad wytworzeniem nowych katalizatorów do stosowania w nowych szybko rozwijających się gałęziach przemysłu.

Coraz więcej uwagi Grupa Azoty poświęca elektromobilności – w tym obszarze działania B+R ukierunkowane są na opracowanie specjalistycznych produktów chemicznych do produkcji akumulatorów.

Grupa Azoty od wielu lat posiada własne zaplecze badawcze, gdzie prowadzone są badania w obszarze tworzyw sztucznych i compoundów, nawozów oraz obszaru organiki, jednak w celu zwiększenia skali własnych prac badawczych, stworzenia możliwości weryfikacji wyników tych prac i badań w skali półtechnicznej oraz powiększenia potencjału kadrowego w obszarze badań i rozwoju, firma mocno rozbudowuje infrastrukturę badawczo-rozwojową.

W 2019 roku została zakończona budowa Centrum Badawczego Rozwojowego w Tarnowie. W skład CBR wchodzi 47 kompleksowo wyposażonych sal laboratoryjnych oraz hala półtechnik, umożliwiająca przetestowanie oraz przeskalowanie technologii opracowanych wcześniej w skali laboratoryjnej. Takie kompleksowe podejście do prowadzenia prac badawczych umożliwia podniesienie efektywności prowadzonych badań, których efekty mogą zastać zaimplementowane i wdrożone do działalności operacyjnej spółki, wzbogacając tym samym portfel produktowy.

W Centrum Badawczo-Rozwojowym Grupy Azoty dostępny jest nowoczesny system nanoszenia powłok próżniowych. Dostępna infrastruktura pozwala zarówno na prowadzenie badań w skali laboratoryjnej, półtechnicznej oraz prowadzenie produkcji. Laboratorium powłok próżniowych wyposażone jest w nowoczesne i precyzyjne urządzenia, umożliwiające kompleksowe kontrolowanie i badanie parametrów powłok.

Wyświetlono: 687

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej