Wiadomości - Przemysł opakowaniowy z kraju

Szanse przed polskim rynkiem folii stretch

02.04.2020

Polski rynek folii stretch znajduje się w fazie stabilnego rozwoju i wyróżnia się dużym stopniem innowacyjności.

- Gdy mowa o tym, w jaki sposób z punktu widzenia producenta kształtuje się sytuacja na polskim rynku folii stretch, to podkreślić przede wszystkim trzeba, iż stosowanie folii stretch to najtańsza i najbardziej skuteczna metoda stabilizacji ładunków na paletach. Folia spełnia również funkcje ochronne na przykład przed kurzem czy wodą. Dynamika rynku folii stretch jest ściśle powiązana z dynamiką gospodarczą i poziomem konsumpcji. Niewątpliwym czynnikiem wzrostu sprzedaży jest wzrost konsumpcji indywidualnej i rozwój sprzedaży internetowej. Produkty, które w trakcie transportu są zabezpieczane inaczej niż folią stretch to zdecydowana mniejszość – mówi w rozmowie z „Chemia i Biznes” Grzegorz Kędzierski, dyrektor Dywizji Opakowań Przemysłowych w spółce Ergis.

W jego ocenie, wśród wyzwań stojących przed producentami wyróżnić można takie przemodelowanie naszej działalności, by funkcjonować zgodnie z wymogami Gospodarki w Obiegu Zamkniętym. Jak tłumaczy, skuteczny system selektywnej zbiórki odpadów niewątpliwie wpłynie na zwiększenie poziomu recyklatów stosowanych w wyrobach z tworzyw, co istotnie i pozytywnie wpłynie na środowisko i pozwoli w pełni wykorzystać fantastyczne możliwości tworzyw do ponownego przetwarzania. Ogromnej pracy wymaga jednak przypominanie o tym konsumentom. Wyroby, które jak folia stretch są jednoskładnikowe, są na szczęście znakomitym surowcem do ponownego przetwarzania.

- Patrząc na przykłady wdrażanych innowacji w branży, wspomnieć można o tym, iż przed kilkoma laty, jako Ergis, wprowadziliśmy, jako pierwsi w Europie, folię z nano warstwami pod marką nanoErgis, która znalazła uznanie naszych klientów. Jest to produkt niezwykle ekologiczny, ale i ekonomiczny. Dzięki zastosowaniu warstw nano uzyskujemy takie same siły trzymające, co w tradycyjnej folii, ale przy zużyciu znacznie mniejszych ilości tworzywa. Myślę, że poprawa parametrów folii, prowadząca do zmniejszania liczby stosowanych do owinięcia poszczególnych palet będzie istotnym kierunkiem rozwojowym na najbliższe lata. Drugim takim kierunkiem będzie oczywiście dostosowanie się do filozofii Gospodarki w Obiegu Zamkniętym, a więc stałe podnoszenie poziomu recyklatów w wyrobach gotowych przy utrzymaniu wysokich parametrów użytkowych. Jako Ergis zajmujemy dominującą pozycję na krajowym rynku folii stretch. Czynnikiem naszej przewagi konkurencyjnej jest folia nanoErgis®. Drugim jest oczywiście nasza ekspercka wiedza, którą wspieramy klientów i dla nich stworzyliśmy ELSA – Ergis Load Stability Academy. Symulując warunki, w których transportowane są poszczególne ładunki, w drodze doświadczeń dobieramy dla każdego klienta optymalną dla jego ładunków folię. Pamiętajmy, że mówimy tu o wielu różnych parametrach, takich jak grubość, siła trzymania, rozciąg, odporność na przebicia. Pracownicy ELSA cyklicznie kontrolują skuteczność sposobu pakowania w zakładach klientów. Warto dodać, że jesteśmy członkiem komitetu technicznego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Grupa robocza no. 133 ds. Opakowań, pracując na poziomie europejskim (w ramach CEN), uczestniczy w przygotowywaniu norm bezpieczeństwa ładunków i metod ich weryfikacji. Daje to szerszą perspektywę oglądu problemów i pozwala na wdrożenia najnowszych norm i standardów w bieżącej działalności. Nie bez znaczenia są oczywiście nowoczesny park maszynowy i duże wydatki na działalność badawczo-rozwojową – podkreśla Grzegorz Kędzierski, dyrektor Dywizji Opakowań Przemysłowych w Ergisie.

Wyświetlono: 1077

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej