Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Sytuacja na rynku nadtlenku wodoru lepsza niż dawne prognozy

22.05.2019

Rynek nadtlenku wodoru rośnie w tempie 2,87% pod względem finansowej wartości sprzedaży i 4,09% pod względem wolumenowego zużycia. Takie tempo rozwoju utrzymać ma się do 2024 r. 

Grupa Azoty Puławy, która jest jedynym w Polsce producentem nadtlenku wodoru poinformowała, że średnie wykorzystanie zdolności produkcyjnych dla tego związku wyniosło w Europie w 2018 r. blisko 95%. Sprawiło to, że ceny rynkowe nadtlenku wodoru w minionym roku, w relacji do wcześniejszego roku, były wyższe średnio o 10 euro za tonę (+1,8%) z powodu ograniczeń podaży produktu i wysokiego popytu szczególnie ze strony producentów pulpy drzewnej.

Producenci pulpy drzewnej mieli problemy wynikające z ataku zimy w Europie Północnej oraz wakacyjnych pożarów lasów w Szwecji, Finlandii i Portugalii. Spowodowało to chwilowe spadki zainteresowania nadtlenkiem wodoru w krajach dotkniętych powyższymi zdarzeniami.

Wprowadzone w 2018 roku (przez największych producentów europejskich) podwyżki na poziomie 60-130 euro za tonę mają już odzwierciedlenie w cenach kontraktowych na 2019 rok.

Grupa Azoty Puławy przewiduje, że wysoki popyt na nadtlenek wodoru utrzyma się przez najbliższe dwa – trzy lata. W jej ocenie rynek pulpy drzewnej w Europie jest dość silny, ale ograniczony możliwościami produkcyjnymi nadtlenku wodoru, co wymusza poszukiwanie alternatywnych rozwiązań wspomagających dostęp do produktu poprzez zwiększanie wykorzystania zdolności, czy usuwanie „wąskich gardeł” w procesie produkcyjnym. Zapowiadane za kilka lat inwestycje w nowe zdolności nadtlenku wodoru w Europie i Rosji mogą wspomóc rynek pulpy, który dynamicznie się rozwija, otwierając nowe fabryki.

Największym konsumentem nadtlenku wodoru z udziałem na poziomie ok. 38% są Stany Zjednoczone, które wyprzedzają Europę Zachodnią (20%) i Chiny (11%). Wydawało się jeszcze niedawno, że sytuacja w branży nadtlenku wodoru będzie trudniejsza. Tendencja związana z przechodzeniem od mediów drukowanych na media cyfrowe powoduje wprawdzie spadek zużycia papieru, a co za tym idzie także nadtlenku wodoru, jednak następuje także rosnące zużycie papieru w rozwijających się częściach świata w innych aplikacjach niż druk gazetowy, jak choćby chusteczki higieniczne i opakowania. To zaś równoważy, albo i minimalnie wyprzedza spadki wynikające z kurczącego się zużycia papieru gazetowego w krajach rozwiniętych. 

Nadtlenek wodoru, ze względu na jego właściwości biobójcze oraz utleniające i wybielające, stosuje się m.in. w takich aplikacjach jak: dezynfekcja i higienizacja, wybielanie i utlenianie. Dezynfekcja i higienizacja dotyczy takich konkretnych zastosowań, jak urządzenia w produkcji żywności, kosmetyków, leków; opakowania dla żywności, kosmetyków, leków; sterylizacja w szpitalach oraz przychodniach; rolnictwo, sadownictwo do oprysków upraw; środki medyczne w postaci wody utlenionej; dezynfekcja wody basenowej; odgrzybianie ścian. Wybielanie odnosi się z kolei do pulpy drzewnej przy produkcji papieru; tkanin w pralniach chemicznych i gospodarstwach domowych; drewna; usuwania sinizny. Natomiast utlenianie stosowane jest przy eliminacji siarkowodoru, oczyszczaniu ścieków z zakładów chemicznych; usuwaniu przykrych zapachów pozostawianych przez zwierzęta; czyszczeniu srebra; technologiach chemicznych otrzymywania m.in. epoksydów, kwasów karboksylowych, aldehydów.

Producenci nadtlenku wodoru to m.in. takie firmy, jak Solvay, Evonik, Arkema, Peroxy Chem, AkzoNobel, Kemira.

Wyświetlono: 930

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej