Wiadomości - Chemia rolnicza - Ze świata

Systematyczny wzrost globalnego rynku nawozów katalitycznych

21.02.2019
Autor: Anna Jarosik

Aktualnie wartość rynku nawozów katalitycznych szacowana jest na 2,3 mld dolarów, a do końca 2023 r. ma to być już 2,5 mld dolarów.

Nawozy katalityczne to grupa nawozów zawierających substancje stymulujące wzrost roślin hodowlanych, które nie są składnikami pokarmowymi. Ich rolą jest m.in. przyspieszanie kiełkowania i ukorzeniania się roślin oraz poprawianie przemieszczania się produktów fotosyntezy. Do tego typu nawozów należą głównie preparaty zawierające fitohormony oraz pochodne indolu, fenolu i naftalenu (regulatory wzrostu roślin). Nawozy katalityczne produkowane są w oparciu o tzw. proces Habera i Boscha oraz proces kontaktowania. Ich rynek napędzany jest przez takie czynniki, jak wzrost produkcji rolniczej oraz rosnące obawy związane z emisją gazów cieplarnianych.

Jeśli chodzi o metale stosowane w produkcji nawozów katalitycznych, to żelazo, miedź i nikiel są głównymi metalami podstawowymi, które wykazują aktywność katalityczną. Z tego względu są głównymi katalizatorami stosowanymi w praktycznie wszystkich gałęziach przemysłu. Jednocześnie okazuje się, że metale podstawowe są łatwo dostępne na rynku. Są one tańsze w porównaniu do katalizatorów bazujących na metalach szlachetnych.

Nawozy azotowe to obecnie jedne z częściej wykorzystywanych składników odżywczych na całym świecie. Amoniak jest dziś najczęstszym produktem azotowym, stosowanym w produkcji nawozów. Wraz z pojawieniem się procesu Habera-Boscha komercyjna synteza amoniaku zwiększyła się ogromnie, m.in. dzięki zastosowaniu katalizatorów. Obecnie amoniak jest najczęściej produkowanym nawozem, który jest następnie przekształcany w mocznik i fosforany amonu. Metoda Haber-Bosch jest dominującym procesem w produkcji nawozów na bazie amoniaku, w których katalizatory stanowią ważną część procesu projektowania instalacji.

Dzięki ogromnej produkcji nawozów katalitycznych w krajach regionu Azji i Pacyfiku, to właśnie ten region zdominował rynek. Oczekuje się, że rozbudowa zakładów produkujących amoniak i kwas siarkowy, m.in. w Chinach i Indiach wraz z rosnącą świadomością wśród producentów na temat korzyści płynących ze stosowania nawozów katalitycznych i kontroli emisji odpadów niebezpiecznych zapewnią więcej możliwości ekspansji rynkowej. Ponadto trwające prace badawczo-rozwojowe nad lepszymi i wydajniejszymi procesami produkcji nawozów sztucznych mogą przyczynić się do wzrostu całego rynku. Polityka przyjęta przez kraje azjatyckie w kierunku zrównoważonych praktyk rolniczych oraz zmniejszona emisja gazów cieplarnianych pochodzących z przemysłu nawozowego, w tym wsparcie produkcji nawozów w formie dotacji, są głównymi czynnikami przyczyniającymi się do rozwoju tego rynku w regionie.

Tagi


nawozy
Wyświetlono: 2235

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej