Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Synthos wsparł oświęcimski samorząd kwotą 1,1 mln zł

20.05.2019

Synthos zdecydował o wsparciu lokalnych samorządów w walce ze smogiem, przeznaczając ponad 1 milion zł na wymianę przestarzałych źródeł ciepła na nowe, ekologiczne źródła grzewcze.

Miasto Oświęcim otrzymało darowiznę od spółki w kwocie 600 tys. zł, a Gmina Oświęcim darowiznę w wysokości 500 tys. zł z przeznaczeniem na zasilenie realizowanych przez oba samorządy programów wsparcia finansowego dla mieszkańców na wymianę urządzeń grzewczych.

- Synthos jest obecny na terenie miasta i gminy Oświęcim. Tu mieszkają i stąd pochodzą nasi pracownicy. Staramy się być dobrym sąsiadem, w ciągu kilku ostatnich lat ponieśliśmy wydatki rzędu 50 mln zł na ograniczanie emisji przemysłowych. Wspieramy również wiele inicjatyw oraz organizacji lokalnych. Postanowiliśmy zaangażować się w walkę z niską emisją, bo zdajemy sobie sprawę, że jest to poważny problem Oświęcimia i okolic. W związku z tym, że trzeba intensywnie i jak najszybciej podjąć działania poprawiające jakość środowiska pojawił się pomysł, aby Synthos partycypował w kosztach modernizacji źródeł ciepła w gminie i mieście – powiedział Zbigniew Warmuz, prezes zarządu spółki Synthos.

– Od kilku lat wspieramy finansowo mieszkańców, dopłacając im do wymiany pieców. Zwiększając kwotę dofinansowania zachęcamy do wymiany ogrzewania na gazowe czy podłączenie do sieci ciepłowniczej. W przypadku ogrzewania gazowego jest to 7 tys. zł. W mieście jest jeszcze sporo domów, których właściciele muszą w stosunkowo krótkim czasie wymienić przestarzałe źródła ciepła na nowe. Teraz do naszych działań dołączyła firma Synthos. To nasz ważny partner, a przekazana dotacja pozwoli wymienić dodatkowo 40 do 50 pieców rocznie. Wszyscy mamy wspólny cel. Chcemy oddychać dobrym powietrzem – dodał Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkie kotły, które nie spełniają norm emisyjnych określonych przynajmniej jako klasa 3, muszą zostać wymienione na ekologiczne do końca 2022 r., a posiadające klasę 3 lub 4 – do końca 2026 r. Według danych ogólnopolskich, kotły niespełniające tych wymagań mogą stanowić ponad 80% wszystkich wykorzystywanych obecnie urządzeń.

Tagi


Synthos CSR
Wyświetlono: 426

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej