Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Synthos udanie otworzył 2017 r.

11.05.2017

Pierwszy kwartał bieżącego roku zakończył się dla Grupy Synthos znacznym wzrostem wyników finansowych, zarówno w zakresie przychodów ze sprzedaży, jak również zysku.

Za trzy pierwsze miesiące tego roku przychody Synthosu wyniosły 1,902 mld zł i znacząco przewyższyły te za okres styczeń – marzec 2016 r., kiedy to sięgały 1,018 mld zł. Zysk netto wyniósł 365 mln zł, podczas gdy 12 miesięcy wcześniej było to 50 mln zł.

Poprawa osiągnięć odnosi się do wszystkich czterech segmentów biznesowych, w których aktywna jest firma z Oświęcimia. Najważniejszy z jej punktu widzenia Segment Kauczuków Syntetycznych wygenerował przychody ze sprzedaży w wysokości 895 mln zł – dla porównania w pierwszym kwartale 2016 r. wyniosły one 495 mln zł. Segment Tworzyw Styrenowych wypracował sprzedaż rzędu 840 mln zł względem 392 mln zł w 2016 r. Segment Dyspersji, Klejów i Lateksów zamknął kwartał z przychodami w kwocie 63 mln zł – w trzech pierwszych miesiącach 2016 r. sięgały one 46 mln zł. Z kolei segment AGRO uzyskał sprzedaż na poziomie 30 mln zł – przed rokiem było to 25 mln zł.

W omawianym przedziale czasowym Synthos realizował szereg działań służących swemu rozwojowi w obszarze tworzyw styrenowych. Jednocześnie Grupa kontynuowała inne projekty inwestycyjne, takie jak budowa zakładu formulacji produktów w segmencie Agro oraz zwiększenie mocy wytwórczych kauczuku neodymowego (Nd BR).

Jeśli chodzi o szanse rozwojowe spółki na przyszłość, to jej władze zwracają uwagę na możliwość intensyfikacja sprzedaży produktów na rynkach Ameryki Południowej i Ameryki Północnej. Ważna będzie też sytuacja na rynku opon na wymianę. W ocenie przedstawicieli Synthosu, większemu zapotrzebowaniu na opony sprzyjają utrzymujące się od dłuższego czasu niższe ceny paliw motorowych. Sytuacja na europejskim rynku opon na wymianę powinna zatem ulegać dalszej poprawie. W długim horyzoncie czasu realny wzrost popytu na opony spodziewany jest także na rynkach azjatyckich oraz w Europie Centralnej i w Ameryce Północnej. Ponadto wpływ na funkcjonowanie polskiej spółki chemicznej powinno mieć długoterminowe oddziaływanie regulacji dotyczących etykietowania opon skutkujące wzrostem popytu na kauczuki Nd BR i SSBR, które znajdują zastosowanie w produkcji nowoczesnych opon o ulepszonych własnościach użytkowych w zakresie odporności na ścieranie, oporów toczenia i przyczepności do mokrej nawierzchni. Przemysł oponiarski zużywa ok. 70% światowej produkcji kauczuków SBR.

Wyświetlono: 1755

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej