Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Synthos pracuje nad budową bloku CCGT

19.11.2018

Synthos poinformował o wszczęciu postępowania przetargowego związanego z realizacją zadania dotyczącego budowy bloku gazowo-parowego o całkowitej generowanej mocy elektrycznej w zakresie 110-150 MWel oraz z całkowitym przepływem pary świeżej z kotła odzyskowego (KO) 8.0 MPa na poziomie 140 t/h (±5%).

Z informacji przedstawionych przez spółkę dowiadujemy się, że konfiguracja technologii bloku może obejmować: układ z jedną turbiną gazową („1GT”) jednym kotłem odzyskowym („1KO”) oraz jedną turbiną parową upustowo-przeciwprężną („1TG”) pracujące w układzie dwuwałowym (układ „1GT / 1KO / 1TG”). Druga opcja to układ z dwiema turbinami gazowymi tego samego typu i serii („2GT”) dwoma kotłami odzyskowymi („2KO”) zasilanymi przez odpowiednie GT oraz jedną turbiną parową upustowo-przeciwprężną („TG”) pracujące w układzie wielowałowym (układ „2GT / 2KO / 1TG”).

Jednocześnie Synthos Dwory 7, spółka produkcyjna należąca do grupy kapitałowej Synthos, podpisała już umowę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz – System o przyłączenie do sieci przesyłowej. Jest to kluczowy etap projektu budowy bloku gazowo parowego CCGT, który spółka planuje zrealizować w ramach strategicznych inwestycji  w wydziale energetycznym w Oświęcimiu. Oddanie do użytku nowej jednostki wytwórczej przewiduje się w roku 2022.

Wyświetlono: 1783

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej