Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Synthos nie rezygnuje z budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu

12.05.2020
Synthos nie rezygnuje z budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu

Synthos będzie mógł zbudować Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu. Spółka otrzymała na ten cel 63 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundusz tłumaczy, że wśród efektów ekologicznych, osiągniętych dzięki przedsięwzięciu spółki Synthos, istotne znaczenie będzie miało zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i wydalania pyłów oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych. Wybudowana spalarnia, jako jednostka wytwórcza energii elektrycznej i cieplnej w układzie wysokosprawnej kogeneracji, pozyska je ze źródeł odnawialnych – odpadów komunalnych oraz ustabilizowanych osadów ściekowych. Produkcja energii ze śmieci będzie ekologiczną alternatywą dla szkodliwego składowania ich na wysypiskach.

Realizacja projektu o łącznej wartości 492 mln zł będzie trwała do końca września 2022 r. W pierwszej kolejności przewidziano adaptację wybranego terenu, a następnie budowę samej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych i osadów ściekowych.

Planowane przedsięwzięcie energetyczne o mocy 6,1 MWe energii elektrycznej i 42,5 MWt energii cieplnej pozwoli na zaspokojenie potrzeb energetycznych spółki Synthos, a część wyprodukowanego ciepła trafi również do miejskiej sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Oświęcimiu. Uruchomienie ZTPO przyczyni się do ograniczenia masy odpadów komunalnych kierowanych do unieszkodliwienia na wysypiska. Łącznie w zakładzie ma być przyjmowanych 130 tys. Mg odpadów komunalnych rocznie (w tym do 40 tys. Mg rocznie zmieszanych odpadów komunalnych) oraz 20 tys. Mg rocznie osadów ściekowych.

Istotnymi powodami dla realizacji projektu jest nie tylko potrzeba dywersyfikacji paliwa, ale przede wszystkim konieczność budowy nowego źródła, czyli jednostki energetycznej, ponieważ jeden z dotychczasowych działających kotłów węglowych Synthos, zgodnie z dyrektywami unijnymi, musi zostać wyłączony do końca grudnia 2023 r. Zdecydowano, że zamiast nowej wysokoemisyjnej jednostki węglowej zostanie wybudowana spalarnia, która zapewni tańszy i jednocześnie bardziej ekologiczny prąd oraz ciepło. Za wyborem przemówił także relatywnie łatwy dostęp do paliwa tzw. RDF (paliwo z odpadów wysokiej jakości), które można pozyskać z terenu województwa małopolskiego, czy ustabilizowanego osadu ściekowego, którego należąca do GK Synthos Miejsko-Przemysłowa Oczyszczania Ścieków jest wytwórcą.

ZTPO będzie spełniał nie tylko określone w definicji wymagania wysokosprawnej kogeneracji, ale również inne standardy ochrony środowiska. Spółka zadeklarowała lokalizację zakładu na własnych terenach przemysłowych w odpowiednim oddaleniu od budynków mieszkalnych oraz terenów rekreacyjnych. Dzięki nowej instalacji szacuje się roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 229 295,52 Mg CO2 rocznie oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 597 719,99 GJ rocznie.

Wyświetlono: 339

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej