Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Synthos buduje blok gazowo - parowy

28.04.2020

Synthos realizuje inwestycję polegająca na budowie w Oświęcimiu nowego bloku gazowo-parowego o maksymalnej mocy 116 MWe wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Do pokrycia pełnego zapotrzebowania na produkcję cieplną potrzebuje minimum trzech pewnych źródeł ciepła i to ma zapewnić realizowane zadanie.

Koszt znajdującej się w toku inwestycja przekracza wartość 500 mln zł.  Synthos chce, by blok gazowo-parowy stał się od  2023 r. trzecim podstawowym źródłem wytwarzania ciepła w energetyce w Oświęcimiu. Jednostka wyprodukuje ciepło potrzebne do produkcji w instalacjach chemicznych spółki, a zarazem dzięki kogeneracji zwiększona zostanie produkcja energii elektrycznej, która zostanie przeznaczona do sprzedaży na otwartym rynku energii. Inwestycja przyczyni się znacząco do ograniczenia emisji substancji szkodliwych, takich jak NOX, SOX, pyłów oraz CO2, a także odpadów. Posiadanie bloku gazowo-parowego pozwoli Synthosowi na świadczenie nowych usług w obszarze energetyki. Planowane jest zgłoszenie jednostki do udziału w otwierającym się rynku mocy w Polsce. Zakłada się z tytułu inwestycji prawie trzykrotny wzrost produkcji energii elektrycznej. Jednostka odciąży znacząco istniejące kotły węglowe, a tym samym spadnie zużycie węgla, co spowoduje pozytywny efekt ekologiczny. Oddanie instalacji do eksploatacji planowane jest na pierwszą połowę 2022 r.

Blok gazowo – parowy (zamiennie zwany CCGT) tworzony jest przez turbinę gazową, kocioł odzysknicowy oraz turbinę parową. Cechuje się o najwyższą efektywnością wytwarzania energii elektrycznej.
 

Wyświetlono: 529

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej