Artykuły - Przemysł kosmetyczny

Surowce naturalne o działaniu antyoksydacyjnym, jako składniki produktów kosmetycznych

09.07.2020
Autor: Monika Sienkiewicz, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Paweł Kwiatkowski, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Surowce naturalne o działaniu antyoksydacyjnym, jako składniki produktów kosmetycznych

Obecnie coraz większym zainteresowaniem cieszą się kosmetyki pochodzenia krajowego ze względu na ich coraz lepszą jakość, ciekawe opakowania i atrakcyjną cenę.

Wśród szerokiej oferty przemysłu kosmetycznego są artykuły do pielęgnacji skóry twarzy i całego ciała, do pielęgnacji włosów oraz kosmetyki upiększające, w tym wyroby zapachowe.

Rośnie zainteresowanie składnikami naturalnymi, w tym szczególnie pochodzenia roślinnego. Podyktowane jest to coraz większym zainteresowaniem zdrowym stylem życia i chęcią życia w zgodzie z naturą. Badania naukowe dostarczają wiarygodnych informacji o wszechstronnym działaniu surowców roślinnych. Dużym zainteresowaniem na rynku kosmetycznym cieszą się produkty anti-aging, zawierające składniki naturalne o działaniu antyoksydacyjnym, a także związki roślinne regulujące wzrost niepożądanych drobnoustrojów odpowiedzialnych za zmiany skórne.

Aspekty prawne

W ślad za badaniami naukowymi pojawiają się nowe regulacje prawne, które mają za zadanie m.in. szczegółowe określenie, jakie grupy związków i w jakich ilościach mogą być używane w produktach kosmetycznych. Uregulowania prawne dotyczące bezpieczeństwa produktów kosmetycznych ogłoszono w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) nr 1223/2009 z 30 listopada 2009 r., a kolejne zmiany i poprawki zostały włączone do tekstu podstawowego. Rozporządzenie wprowadziło obowiązek notyfikacji produktu kosmetycznego za pośrednictwem portalu Cosmetic Products Notification Portal (CPNP). W systemie CPNP znajdują się informacje takie, jak: skład kosmetyku, ewentualna obecność nanomateriałów oraz substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających toksycznie na rozrodczość. Wprowadzono również konieczność śledzenia produktów w łańcuchu dostaw, jako elementu identyfikacji wyrobów potencjalnie szkodliwych i przekazywanie informacji o nich konsumentom oraz odpowiednim służbom. Rozporządzenie nakłada też obowiązek prowadzenia produkcji zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną (good manufacturing practice), której zasady określono w normie PN-EN ISO 22716:2009 Kosmetyki – Dobre Praktyki Produkcji (GMP) – Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji, a także w dokumencie CEN ISO/TR 24475:2013 Cosmetics – Good Manufacturing Practices – General training document (ISO/TR 24475:2010). Opublikowano również normy dotyczące ochrony przeciwsłonecznej kosmetyku oraz wykrywania i oznaczania liczby drobnoustrojów (drożdże i pleśnie, Candida albicans, Aerobic mesophilic bacteria, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus), a także wytyczne do badań mikrobiologicznych, kontroli zakonserwowania i oceny ryzyka mikrobiologicznego. Komisja Europejska w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 358/2014 wykluczyła całkowicie z użycia w kosmetykach izoparabeny, natomiast dla propyloparabenu i butyloparabenu znacznie zmniejszyła dopuszczalne normy. W kontekście wprowadzonych uregulowań prawnych poszukiwanie bezpiecznych, naturalnych antyutleniaczy i konserwantów, mogących mieć zastosowanie w produktach kosmetycznych, jest szczególnie ważnym kierunkiem badań naukowych prowadzonych na potrzeby przemysłu kosmetycznego.

Wyświetlono: 740

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej