Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Surowce energetyczne determinują produkcję sodową Grupy CIECH

04.07.2018
Autor: Dominik Wójcicki
Surowce energetyczne determinują produkcję sodową Grupy CIECH

Grupa CIECH informuje, że od początku tego roku występuje na rynku wzrost cen surowców energetycznych, takich jak węgiel i gaz ziemny, wykorzystywanych w produkcji sody kalcynowanej oraz wzrost cen paliwa piecowego (koks, antracyt).

Obecna sytuacja trwa już od dłuższego czasu. W minionym roku utrzymywał się trend wzrostu ceny węgla używanego do produkcji pary wodnej i energii elektrycznej, co odbijało się na działalności zakładów CIECH Soda Polska w Janikowie i Inowrocławiu. Jednocześnie rosły również ceny na rynku koksu, co skutkowało wyższymi cenami zakupu tego surowca dla zakładów produkcyjnych w Polsce, Rumunii i Niemczech. Wszystko to było spowodowane rosnącymi cenami węgla koksującego na rynku polskim, odmiennie od cen węgla koksującego na rynkach światowych.

CIECH przyznaje wprawdzie, że aktywnie zarządza procesem wzrostu cen surowców, m.in. poprzez wykorzystywanie alternatywnych specyfikacji surowców (w przypadku koksu chodzi o zastępowanie go tańszym antracytem), poszukiwanie nowych źródeł dostaw, jak i poprzez substytucję droższych surowców relatywnie tańszymi, optymalizując na bieżąco procesy produkcyjne. Podejmowane działania pozwalają zatem zminimalizować wpływ wzrostu cen strategicznych surowców sodowych na wyniki segmentu sodowego, niemniej nie są czynnikiem obojętnym dla Grupy CIECH.

Warto jednocześnie dopowiedzieć, że w 2017 r. rozpoczęto w firmie realizację wieloletniego programu inwestycyjnego z obszaru energetyki. Inwestycje odtworzeniowe i modernizacyjne realizowane w ramach programu przyczynią się do podniesienia efektywności i niezawodności źródeł wytwarzania energii, co ma się pozytywnie przełożyć na wielkość rocznej produkcji, zwłaszcza w zakładach w Inowrocławiu i Janikowie.

Za produkcję sody w Grupie CIECH opowiadają trzy spółki: CIECH Soda Polska (zakłady w Janikowie i Inowrocławiu), CIECH Soda Deutschland (Stassfurt) i CIECH Soda Romania (Ramnicu Valcea).

Główne surowce niezbędne do wytworzenia produktów w segmencie sodowym to kamień wapienny, solanka, amoniak oraz koks lub antracyt. Zakłady produkcji sody kalcynowanej znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie dostawców kamienia wapiennego i solanki, co jest konieczne ze względu na wysokie koszty transportu w porównaniu do ich ceny.

W przypadku zakładu produkcyjnego w Niemczech wykorzystywane są własne złoża solanki i kamienia wapiennego. Koks jest tzw. paliwem piecowym, wykorzystywanym do wypalania kamienia wapiennego oraz produkcji CO2. W procesie produkcji sody koks może być zamieniany na antracyt, który ma nieznacznie mniejszą wydajność, ale jest tańszy niż koks. W przypadku zakładów sodowych Grupa CIECH informuje, iż może używać różny mix paliwa piecowego, tj. koksu i antracytu. To jaki surowiec jest akurat wykorzystywany zależy głównie od cen oraz dostępności na rynku.

W procesie produkcyjnym największą część kosztu wytworzenia stanowi energia cieplna w postaci pary technologicznej - zakłady produkcyjne w Polsce i w Niemczech posiadają własne elektrociepłownie, spółka rumuńska kupuje ją od zewnętrznego dostawcy. Główne surowce energetyczne wykorzystywane przez elektrociepłownie Grupy to węgiel kamienny (zakłady w Inowrocławiu i Janikowie) oraz gaz ziemny (zakład w Stassfurcie).

Cena i dostępność podstawowych surowców zależy w dużej mierze od sytuacji ekonomicznej i politycznej na świecie. Największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej jest Polska, ale UE importuje blisko dwa razy więcej węgla niż wydobywa (głównie z Rosji, Kolumbii, USA i Australii). Większość importowanego do UE węgla stanowi węgiel energetyczny, czyli taki, który Grupa CIECH wykorzystuje do produkcji ciepła w zakładach sodowych w Polsce. Mimo faktu, że dostawcami Grupy są z reguły polskie kopalnie, to cena węgla kamiennego w Polsce jest uzależniona od europejskiej i globalnej sytuacji popytowo-podażowej. Z kolei ceny koksu zależą przede wszystkim od cen węgla koksującego, z którego on powstaje. Największym producentem koksu na świecie są Chiny, które są jednocześnie jednym z największych jego konsumentów. W Europie koks produkuje się głównie w Polsce i w Czechach. Grupa CIECH w ramach powadzonej działalności może również wykorzystywać antracyt jako zamiennik dla koksu. Głównymi dostawcami antracytu dla Europy są Ukraina oraz Rosja. W związku z rosnącymi cenami koksu Grupa CIECH w pierwszym kwartale 2018 r. w znacznej mierze wykorzystywała antracyt.

Wyświetlono: 410

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

z kraju

ze świata

Wrzesień 2018
12
3456789
10111213141516
17181920
212223
242526
27282930
więcej