Wiadomości - Przemysł detergentowy z kraju

Surfaktanty potrzebne w czasie pandemii

18.05.2020

PCC Exol podkreśla, że w dobie kryzysu epidemiologicznego, istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na środki higieny, do produkcji których surowcem są przede wszystkim surfaktanty. Tymczasem spółka jest największym producentem surfaktantów w Polsce i zarazem jednym z największych w Europie Środkowo - Wschodniej.

Grupa PCC Exol zamknęła 2019 r. przychodami w kwocie 638,6 mln zł, co oznaczało minimalną poprawę względem roku wcześniejszego, gdy przychody wyniosły 636 mln zł. Zysk netto wyniósł 28,2 mln zł i był wyższy o 45% względem 2018 r. Teraz spółka zapowiada dalszy rozwój produktów specjalistycznych, które w przyszłości mają jej pozwolić na osiągnięcie jeszcze lepszej pozycji rynkowej.

- Dobre rezultaty wypracowane zostały m.in. dzięki wysokiemu poziomowi marży na sprzedaży, która sięgnęła blisko 18%. Na wysoki poziom marży wpłynęła głównie wyższa sprzedaż w grupie produktów do zastosowań przemysłowych. Tym samym, udział tych surfaktantów w strukturze przychodów ze sprzedaży produktów wzrósł zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym. Ponadto wynikom Grupy sprzyjała stabilna sytuacja w obszarze pozyskiwania surowców. Osiągnięte rezultaty potwierdzają ukierunkowanie Grupy na rozwój produktów specjalistycznych do licznych branż i różnorodnych zastosowań. Produkty specjalistyczne stanowią większość w branży surfaktantów do wymagających zastosowań przemysłowych, w tym w szczególności do czyszczenia przemysłowego. Równolegle Grupa udoskonala produkty masowe, poprawiając ich właściwości – stwierdził Mirosław Siwirski, prezes zarządu PCC Exol.

Działalność Grupy wspierają także realizowane inwestycje. W 2019 roku przeprowadzono rozruch mechaniczny i technologiczny na instalacji do produkcji glicynianów. Pozwoli ona na wzrost sprzedaży i wprowadzenie do oferty produktów, które znajdą zastosowanie w produkcji wysokiej jakości kosmetyków i środków higieny osobistej o łagodnym oddziaływaniu.

- Grupa PCC Exol prowadzi działalność na rynku surfaktantów, który stawia producentom ambitne wyzwania. Mamy świadomość istotności, jaką stanowi w dzisiejszych czasach działalność badawczo-rozwojowa. Produkty mają być ekologiczne, wytwarzane na bazie naturalnych surowców, a także biodegradowalne oraz łagodne w oddziaływaniu na środowisko. W minionym roku wdrożono na skalę produkcyjną kilkanaście nowych wyrobów, w tym specjalistycznych o unikalnych właściwościach. Grupa nie ustaje w swoich dążeniach do poszerzania portfolio produktowego. Obecnie, w dobie kryzysu epidemiologicznego, istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na profesjonalne detergenty i środki myjąco-czyszczące, na rozwoju których aktualnie w szczególności koncentrujemy się – dodaje Mirosław Siwirski, prezes spółki.

Aktualnie oferta PCC Exol obejmuje kilkaset różnych produktów i formulacji chemicznych. Produkty te znajdują zastosowanie zarówno w branżach przemysłowych, jak i kosmetyczno-detergencyjnych. Do najważniejszych obszarów wykorzystania surfaktantów należą w szczególności artykuły chemii gospodarczej i przemysłowej, kosmetyki (w tym środki higieny osobistej), farby i lakiery, tworzywa sztuczne, agrochemikalia i artykuły budowlane. Jako samodzielne substancje pełnią również rolę reagentów, płynów funkcyjnych i cieczy roboczych w przemysłowych procesach technicznych i technologicznych.

Spółka PCC Exol prowadzi produkcję w dwóch lokalizacjach, tj. w Brzegu Dolnym i Płocku, łącznie na pięciu wytwórniach: Etoksylacja I i II, Siarczanowane I i II oraz Formulacje Przemysłowe. Obecny potencjał produkcyjny spółki wynosi ok. 117 tys. ton rocznie, w zależności od wytwarzanego asortymentu. W przypadku produkcji bardziej skomplikowanych i specjalistycznych produktów, wydajność instalacji ulega zmniejszeniu.

Wyświetlono: 470

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej