Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Substytucja surowców jest możliwa

22.09.2016

Synthos dopuszcza ryzyko, że oferowane przez niego produkty mogą utracić rynkowy popyt na skutek rozwoju materiałów będących substytutami dla kauczuku emulsyjnego, produkowanego w Oświęcimiu oraz polistyrenu.

Synthos dopuszcza ryzyko, że oferowane przez niego produkty mogą utracić rynkowy popyt na skutek rozwoju materiałów będących substytutami dla kauczuku emulsyjnego, produkowanego w Oświęcimiu oraz polistyrenu.

Spółka zauważa, że w każdej chwili mogą zostać opracowane alternatywne materiały, produkty lub technologie, a te istniejące mogą zostać udoskonalone i w konsekwencji zastąpić te, które w tej chwili są w użyciu, m.in. za sprawą działalności wytwórczej Synthosu. Postęp w produkcji, w tym wzrost popytu na zastępcze produkty końcowe, które wykorzystują inne materiały oraz poprawa jakości konkurencyjnych materiałów zastępczych stosowanych do produkcji obecnych produktów końcowych, a także wahania cen produktów i surowców są w stanie w ocenie przedstawicieli firmy zwiększyć relatywną przewagę produktów zastępczych i powodować zmniejszenie popytu na te produkty ze względu na przestawianie się klientów na substytuty. Regulacje dotyczące oznakowania opon w UE już spowodowały zwiększenie popytu na opony o podwyższonych parametrach użytkowych, do produkcji których używa się kauczuków SSBR i NdBR, o lepszych właściwościach niż kauczuk emulsyjny, który na szeroką skale produkowany jest w Synthosie.

Podobnie ma się rzecz w przypadku polistyrenu, który także jest narażony na ryzyko wyparcia z rynku. Oto bowiem w zastosowaniach opakowaniowych mogą być wykorzystywane konkurencyjne materiały, takie jak polimery, a szczególnie polipropylen, polilaktyd i papier. Koszt przestawienia się na jeden z tych alternatywnych materiałów jest, w ocenie przedstawicieli spółki, stosunkowo niski, ponieważ nowoczesne linie przetwórcze mogą przełączać się pomiędzy rozmaitymi polimerami. Dodatkowe inwestycje mogą być wymagane w zakresie przetwarzania polietylenu, tworzywa PET, a w niektórych przypadkach również, polipropylenu. Jeżeli takie nowo opracowane lub udoskonalone produkty lub produkty alternatywne będą oferowane po niższych cenach i będą posiadać preferowane właściwości lub inne zalety, szczególnie z perspektywy regulacyjnej, to będą w stanie znajdować nowe zastosowania użytkowe.

Wyświetlono: 1372

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej