Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Styczeń - wrzesień 2020 r.: produkcja w przemyśle chemicznym maleje

03.11.2020
Styczeń - wrzesień 2020 r.: produkcja w przemyśle chemicznym maleje

Poznaliśmy wielkość produkcji w polskim przemyśle chemicznym po trzech kwartałach 2020 r. To już okres obciążony wpływem pandemii koronawirusa na gospodarkę. Ogólny poziom wytwórczości był niższy niż w roku wcześniejszym.

Dane o produkcji opublikował GUS. Wynika z nich, że w okresie styczeń – wrzesień 2020 r. spośród 27 analizowanych kategorii wielkość produkcji w polskim przemyśle chemicznym wyższa była w ośmiu kategoriach, zaś w 19 nastąpił spadek.

Szczegółowe dane odnoszące się do wielkości produkcji w pierwszym kwartale tego roku przedstawia poniższe zestawienie:

•    Siarka rodzima – 43,4 tys. ton (-33,5% względem okresu styczeń – wrzesień 2019 r.)

•    Kwas siarkowy w przeliczeniu na 100% - 1,145 mln ton (-5,8% względem okresu styczeń - wrzesień 2019 r.)

•    Oleum w przeliczeniu na 100% H2SO– 154 tys. ton (-10,1% względem okresu styczeń - wrzesień 2019 r.)

•    Wodorotlenek sodu stały (soda kaustyczna) – 52,3 tys. ton (+3,5% względem okresu styczeń - wrzesień 2019 r.)

•    Wodorotlenek sodu w roztworze wodnym (ług sodowy lub ciekła soda kaustyczna) – 282 tys. ton (+2,3% względem okresu styczeń - wrzesień 2019 r.)

•    Etylen – 372 tys. ton (-1,7% względem okresu styczeń - wrzesień 2019 r.)

•    Propylen – 326 tys. ton (-1,3% względem okresu styczeń - wrzesień 2019 r.)

•    Butadien-1,3 – 47,16 tys. ton (-0,2% względem okresu styczeń - wrzesień 2019 r.)

•    Toluen – 7,87 tys. ton (-16,8% względem okresu styczeń - wrzesień 2019 r.)

•    Fenol – 31,49 tys. ton (-4,1% względem okresu styczeń - wrzesień 2019 r.)

•    Kwas octowy – 4,16 tys. ton (-13% względem okresu styczeń - wrzesień 2019 r.)

•    6-heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam) – 113 tys. ton (-9% względem okresu styczeń - wrzesień 2019 r.)

•    Kwas azotowy techniczny – 1,77 mln ton (+3,6% względem okresu styczeń - wrzesień 2019 r.)

•    Amoniak bezwodny – 1,96 mln ton (+10,3% względem okresu styczeń - wrzesień 2019 r.)

•    Amoniak w roztworze wodnym – 75,9 tys. ton (-2,2% względem okresu styczeń - wrzesień 2019 r.)

•    Nawozy azotowe – 1,53 mln ton (+5,2% względem okresu styczeń - wrzesień 2019 r.)

•    Nawozy fosforowe – 328 tys. ton (-3,7% względem okresu styczeń - wrzesień 2019 r.)

•    Nawozy potasowe – 292 tys. ton (-7,1% względem okresu styczeń - wrzesień 2019 r.)

•    Tworzywa sztuczne (ogółem) – 2,52 mln ton (-5,9% względem okresu styczeń - wrzesień 2019 r.)

•    Polietylen – 267 tys. ton (-4,2% względem okresu styczeń - wrzesień 2019 r.)

•    Polimery styrenu – 127 tys. ton (-2,4% względem okresu styczeń - wrzesień 2019 r.)

•    Polistyren do spieniania – 79,1 tys. ton (-3,9% względem okresu styczeń - wrzesień 2019 r.)

•    Polichlorek winylu – 213 tys. ton (-1% względem okresu styczeń - wrzesień 2019 r.)

•    Polipropylen – 260 tys. ton (+0,5% względem okresu styczeń - wrzesień 2019 r.)

•    Kauczuk syntetyczny – 210 tys. ton (-0,9% względem okresu styczeń - wrzesień 2019 r.)

•    Pestycydy – 55,55 tys. ton (+17% względem okresu styczeń - wrzesień 2019 r.)

•    Farby, lakiery – 1 mln ton (+8,6% względem okresu styczeń - wrzesień 2019 r.)

Wyświetlono: 647

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej