Wiadomości - Chemia rolnicza - Ze świata

Stabilizacja na rynku soli potasowej

13.12.2017
Stabilizacja na rynku soli potasowej

Trwa ożywienie na światowym rynku soli potasowej. Jest to informacja ważna zwłaszcza w kontekście funkcjonowania Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police.

Jak informuje spółka z Polic, po zmniejszonych obrotach w międzynarodowym handlu solą potasową w I połowie tego roku, w drugiej połowie nastąpiła wyraźna zmiana trendu i nastąpił wzrost cen soli potasowej. Jednakże już w lipcu tego roku najwięksi producenci uzgodnili dostawy co do ilości i ceny do Chin do końca 2017 r. oraz do Indii do lipca 2018 r., co uspokoiło rynek. To znaczące działanie, gdyż Chiny importują rocznie 6-9 mln ton soli potasowej, natomiast Indie ok. 3,5 mln ton rocznie. Przygotowanie portfela tak dużych dostaw w jasny sposób określa aktualną sytuację po stronie producentów. Większą aktywność przejawiali też importerzy z Indonezji, Malezji, Wietnamu i Filipin. Jednocześnie w Stanach Zjednoczonych obniżka ceny soli o 15 dolarów za tonę zmobilizowała dystrybutorów do zakupów soli „na magazyn”.

W ocenie przedstawicieli Grupy Azoty Police, tylko w Europie, z powodu żniw oraz małego popytu na nawozy NPK, popyt na sól potasową był w ostatnich miesiącach minimalny, a ceny soli granulowanej i soli standard (pylistej) nie zmieniały się. Na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku niektórzy producenci z naszego kontynentu uzgadniali z odbiorcami w Chinach i Indiach dodatkowe dostawy i ilości, po ustalonej w lipcu średniej cenie 230 dolarów za tonę.

Miały też miejsca wydarzenia związane bezpośrednio ze strategią czołowych wytwórców. Największy światowy producent soli potasowej, czyli kanadyjski koncern PotashCorp kontynuował politykę małych zapasów magazynowych oraz ograniczania podaży. Co ciekawe, PotashCorp zaplanowała na koniec tego roku w kilku swoich kopalniach postoje bilansowo-remontowe trwające nawet ponad dwa miesiące. Może to mieć znaczący wpływ na kondycję sektora na początku przyszłego roku. Z kolei firma K+S uruchomiła nowa kopalnię w Kanadzie.

Wyświetlono: 965

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej