Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

Stabilizacja na europejskim rynku poliamidów

11.09.2018

Grupa Azoty podsumowała sytuację na europejskim rynku poliamidu w okresie pierwszego półrocza 2018 r. Z punktu widzenia spółki nie zaszły żadne fundamentalne zmiany w przywoływanym obszarze.

Jak zauważa polski producent poliamidów, pierwsze sześć miesięcy tego roku w odniesieniu do europejskiego rynku tego tworzywa, należy ocenić pod względem cenowym, jako okres stabilny. Niemniej producentom wciąż nie udaje się zrealizować planów poprawy własnej rentowności. Przeszkodą na drodze do osiągnięcia tego celu jest strukturalna nadpodaż.

Notowania PA 6 przez całe pierwsze półrocze utrzymywały zapoczątkowany w grudniu 2017 r. poziom, pomimo podejmowanych przez europejskich wytwórców prób zmierzających do przerzucenia rosnących kosztów surowcowych na konsumenta. W ujęciu półrocznym ceny europejskiego poliamidu 6 były wyższe o 2% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Średnio tona PA 6 kosztowała na naszym kontynencie 2205 euro. Europejski rynek poliamidu 6 utrzymywał się zatem na stabilnym poziomie, z dobrym popytem i zrównoważoną podażą. Popyt wspierany okresowo trudnościami na rynku dostaw PA 6.6 (problemy produkcyjne) przełożył się na rosnące zainteresowanie zakupem poliamidu 6, generowanym głównie ze strony sektora motoryzacyjnego.

Jednocześnie wzrost cen ropy naftowej na poziomie 36% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego przełożył się na zmiany notowań surowców petrochemicznych. Ceny kaprolaktamu, czyli podstawowego surowca do produkcji poliamidu, były na rynkach azjatyckich o 9% wyższe niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku i sięgały ok. 2098 euro za tonę. Jednocześnie jednak w Europie wzrost kaprolaktamu nastąpił zaledwie o 1% przy cenie 2140 euro za tonę.

Grupa Azoty przewiduje, iż spodziewana zmiana w strukturze całkowitego zapotrzebowania na PA 6, głównie z powodu rosnącego znaczenia sektora tworzyw konstrukcyjnych, folii i opakowań giętkich sprawi, że głównym i kluczowym odbiorcą tworzyw konstrukcyjnych opartych na poliamidzie będzie przemysł motoryzacyjny.

Wyświetlono: 579

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej