Nowości - Przemysł chemiczny ze świata

Środki smarne niezbędne w motoryzacji

29.11.2018
Autor: Anna Jarosik

Globalny rynek środków smarnych do motoryzacji napędzany jest przez segment produktów syntetycznych i półsyntetycznych.

Środki smarne stosowane w motoryzacji mają na celu zminimalizowanie tarcia różnych części mechanicznych znajdujących się w pojazdach, a tym samym umożliwienie długotrwałego funkcjonowania pojazdu. Dodatkowo służą do przekazywania ciepła i energii, chroniąc przy tym pojazd przed korozją i rdzą.

Wzrost liczby pojazdów drogowych jest głównym czynnikiem napędzającym globalny rynek środków smarnych do motoryzacji. Jednocześnie średnia wieku pojazdów wzrosła w ostatnich latach na świecie do 11 lat. Rozszerza się tym samym zakres prac konserwacyjnych związanych z flota pojazdów. Rekomendacje sektora OEM, dotyczące stosowania wysokiej jakości olejów i smarów, m.in. syntetycznych i półsyntetycznych, gwarantujące lepsze smarowanie niż to ma miejsce w przypadku olejów mineralnych, zwiększą zapotrzebowanie na wysokiej jakości środki smarne. Przewiduje się ponadto, iż organy rządowe wciąż będą ustalać tzw. minimalne standardy wydajności dla środków smarnych, w celu kontrolowania rosnącej emisji i zanieczyszczania środowiska naturalnego. To z kolei zachęci producentów i użytkowników pojazdów do stosowania smarów o niskiej lepkości, wśród których znajdują się oleje syntetyczne i półsyntetyczne. Takie oleje syntetyczne i półsyntetyczne, w porównaniu z olejami mineralnymi, wyróżniają się dłuższym okresem pomiędzy kolejnymi wymianami, więc są chętniej wybierane przez konsumentów.

Prognozuje się, że dynamicznie rosnąca sprzedaż pojazdów elektrycznych znacząco zmniejszy zużycie środków smarnych w motoryzacji. Przykładowo, akumulatory pojazdów elektrycznych eliminują konieczność stosowania oleju silnikowego. Powodem jest brak silnika o spalaniu wewnętrznym.

Rynek środków smarnych dzieli się ze względu na typ produktu. Uwzględnia się oleje mineralne, oleje syntetyczne i półsyntetyczne oraz oleje na bazie biologicznej. Jeśli chodzi o zastosowanie olejów, to są to oleje silnikowe, środki smarne do ręcznych skrzyni biegów oraz środki smarne do automatycznych skrzyni biegów. Natomiast kanały sprzedaży to zarówno OEM, czyli producenci oryginalnego wyposażenia, jak i rynek wtórny.

Prognozuje się, że segment dla syntetycznych i półsyntetycznych środków smarnych będzie się rozwijał w kolejnych latach najszybciej. Główną przyczyną będą zaostrzające się wymagania wobec norm emisyjnych. Natomiast segment środków smarnych pochodzenia biologicznego nadal posiada stosunkowo niewielki udział w globalnym rynku środków smarnych do motoryzacji. Głównym wyzwaniem dla producentów, które wpływa na stosunkowo niewielki wzrost rynku dla tego typu produktów, są kwestie wydajnościowe i wysoka cena. Niemniej wzrost liczby prowadzonych w tym zakresie badań, których głównym celem jest optymalizacja produkcji wielkotonażowej olejów pochodzenia biologicznego oraz znalezienia surowych rozwiązań alternatywnych, powinien przyczyniać się do wzrostu w tym obszarze.

Segment związany z olejami silnikowymi posiada dominujący udział w rynku pod względem przychodów. Spowodowane jest to przede wszystkim krótkim czasem między wymianami. Oleje silnikowe są średnio wymieniane co 16-24 tys. km. Rosnące preferencje wśród konsumentów wobec automatycznych skrzyni biegów dodatkowo podnoszą stopień wykorzystania tego typu rozwiązań.

Główni gracze działający na globalnym rynku środków smarnych do motoryzacji to Royal Dutch Shell; ExxonMobil Corporation; BP; Chevron Corporation; Total; China Petrochemical Corporation (Sinopec Corp.); Fuchs Lubricants; Lukoil; Phillips 66 Company; Valvoline LLC; Repsol; JXTG Nippon Oil & Energy Corporation; Bharat Petroleum Corporation; Indian Oil Corporation; Petrobras i Morris Lubricants.

Wcześniej rynek środków smarnych do motoryzacji był zdominowany przez krajowe spółki naftowe i gazowe; jednak obecnie rynek ten doświadcza zwiększonego udziału niezależnych firm prywatnych.

Wyświetlono: 890

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej