Nowości - Przemysł chemiczny ze świata

Środki chemiczne usuwające metale potrzebne w przemyśle farmaceutycznym

28.01.2020
Autor: Anna Jarosik

Globalny rynek środków chemicznych stosowanych do usuwania metali rośnie w tempie 4% rocznie.

Wiadomo, iż kompozyty metalowe są stosowane na szeroką skalę w chemii medycznej i organicznej, przede wszystkim jako katalizatory lub reagenty. Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Rady Harmonizacji Wymagań Technicznych dla Rejestracji Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use, ICH), pallad musi zostać usunięty z tzw. strumieni technologicznych aktywnych składników farmaceutycznych. Metale z grupy platynowców obejmują poza palladem również platynę, rod i ruten. Wszystkie te pierwiastki biorą udział w procesie wytwarzania leków.

Z tego względu środki usuwające metale stanowią wyjątkowe rozwiązanie licznych problemów związanych z usuwaniem palladu, zwłaszcza przy niskim poziomie metalu. Zmiatacze metali są dostępne w różnych typach, np. na bazie krzemionki, tlenku glinu, węgla i żywicy. Tego typu środki najczęściej bazują na krzemionce i właśnie ta grupa ma aktualnie największy udział w rynku światowym.

Okazuje się bowiem, że środki chemiczne usuwające metale na bazie krzemionki oferują liczne korzyści, tj. doskonałą ekstrakcję metalu, brak ługowania, wysoką selektywność, doskonały zakres powinowactwa metali, kompatybilność z rozpuszczalnikami, szybką kinetykę, łatwą skalowalność, opłacalność oraz stabilność termiczną i mechaniczną.

Stosunkowo wysoki koszt produktu to główny czynnik, który może ograniczyć wzrost na rynku środków do usuwania metali. Przewiduje się również, że czynnik ten zmniejszy tempo przechodzenia na środki chemiczne usuwające metale w wielu końcowych gałęziach przemysłu. W konsekwencji ograniczy to przychody na omawianym rynku. Tego typu związki chemiczne dostępne komercyjnie na rynku nie są bowiem ekonomiczne, jeśli chodzi o produkcję, zwłaszcza w przypadku niskich stężeń metali.

W oparciu o zastosowania końcowe globalny rynek środków usuwających metale dzieli się na procesy związane z uzdatnianiem wody, produkcją żywności i napojów, produkcją farmaceutyków, wydobyciem i przetwórstwem ropy naftowej i gazu, produkcją substancji chemicznych, produkcją celulozy i papieru, produkcją agrochemikaliów oraz na biotechnologię. Na farmację przypada jednak ponad 50% udziału w globalnym rynku środków do usuwania metali.

Usuwanie skumulowanych metali poreakcyjnych jest poważnym problemem w produkcji farmaceutycznej. Oczyszczanie aktywnych składników farmaceutycznych tradycyjnymi metodami, takimi jak węgiel aktywny, chromatografia i destylacja skutkuje wyższymi kosztami, niższą wydajnością. Uważa się jednak środki usuwające metale w procesie wytwarzania farmaceutyków rozwiązują tego typu problemy.

Europa i Ameryka Północna są regionami o największej produkcji środków usuwających metale.

Wśród liderów rynku wymienia się BASF; Johnson Matthey; SiliCycle; Biotage; PRO-CHEM; PhosphonicS oraz SUEZ.

Tagi


metale
Wyświetlono: 815

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej