Artykuły - Transport i logistyka

Sprzedaż chemii poza granicę wymaga doświadczonego operatora logistycznego

17.06.2019
Autor: Ewelina Staszewska, Dachser Chem-Logistics
Sprzedaż chemii poza granicę wymaga doświadczonego operatora logistycznego

Eksport ładunków chemicznych wiąże się z koniecznością znalezienia odpowiedniego partnera logistycznego, który sprosta licznym wyzwaniom w tym zakresie.

Przemysł chemiczny to jedna z branż napędzających polski eksport. Tymczasem transport chemii, zwłaszcza przesyłek podlegających przepisom ADR, wiąże się z wieloma wyzwaniami, a firmy, które chcą się rozwijać eksportowo muszą doskonale znać zasady postępowania i przepisy, dysponować specjalnym wyposażeniem lub zapewnić sobie profesjonalne doradztwo. Co więcej, błędy popełnione w przewozie chemii i produktów niebezpiecznych mogą być liczone nie tylko w pieniądzach, ale też w zdrowiu i życiu ludzi czy szkodach wyrządzonych środowisku.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, w 2018 r. Polska wyeksportowała produkty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych na kwotę 63,4 mld zł. Za granicę sprzedajemy m.in. chemikalia i wyroby chemiczne, nawozy, produkty farmaceutyczne oraz produkty kosmetyczne, tworzywa sztuczne, produkty ropopochodne, mydła, detergenty, włókna, farby i lakiery. Znaczną część tych towarów stanowią produkty niebezpieczne. Firmy chemiczne czy kosmetyczne, które chcą nawiązać współpracę handlową z zagranicą, powinny wiedzieć, jak zorganizować międzynarodowy transport swoich produktów i jakich obowiązków dopełnić. Ze względu na złożoność tematu i wielość przepisów regulujących transport chemii, zwłaszcza towarów niebezpiecznych, czyli tzw. ADR-ów, jest to obszar, gdzie łatwo o kosztowne błędy.

Na początek – przygotowanie przesyłki

Przed wysłaniem towarów do odbiorcy, najpierw trzeba je odpowiednio przygotować, począwszy od dobrania adekwatnego opakowania. Powinno ono zabezpieczać sam produkt przed uszkodzeniem i jednocześnie chronić otoczenie. Ma to szczególnie duże znaczenie przy przewozach towarów niebezpiecznych, które mogą mieć działanie żrące, trujące lub oddziaływać zapalnie. To właśnie wysoki poziom zagrożenia dla ludzi i środowiska sprawia, że przewóz tych substancji podlega wielu regulacjom prawnym. Opakowania, w jakich eksporter powinien umieścić produkty chemiczne, muszą być dostosowane do rodzaju stwarzanego zagrożenia. Podstawowa klasyfikacja dzieli materiały niebezpieczne na dziewięć klas. Producent czy dystrybutor musi je koniecznie znać, aby poprawnie użyć opakowania, które dobrze zabezpieczy towar i nie wejdzie w reakcję chemiczną. W tym celu powinno się wykorzystywać certyfikowane opakowania, przygotowane ze specjalnych materiałów. Opakowanie powinno być też należycie oznaczone, m.in. symbolem, kodem i rokiem produkcji. Muszą się na nim znaleźć także informacje na temat przechowywanej zawartości. To niezwykle istotne dla służb ratowniczych w razie awarii czy wypadku, więc nie wolno tego aspektu pomijać.

Oprócz tego eksporter musi przygotować dokumentację związaną z przewozem. W trakcie przewozu towarów niebezpiecznych często występuje konieczność stosowania tzw. przewozu multimodalnego, czyli przewozu za pomocą różnych środków transportu. W praktyce najczęściej spotykany jest przewóz drogowo-morski.

W takim przypadku konieczne jest sporządzenie multimodalnego dokumentu przewozowego, często nazywanego deklaracją IMO. Jest to dokument, który będzie stanowił podstawę do wystawienia pełnej dokumentacji przewozowej podczas załadunku statku. Zasadą jest wypełnianie dokumentów morskich w języku angielskim.

Mimo odrębności przepisów morskich i drogowych, dokument ten tak naprawdę od „drogowego” dokumentu przewozowego niewiele się różni. Tak, jak w ADR, tak i w kodeksie morskim IMDG nie narzuca się konkretnej formy takiego dokumentu, pod warunkiem, że zawiera on wszystkie wymagane informacje.

Wyposażona ciężarówka i kierowca z uprawnieniami ADR

Prawidłowo zapakowana przesyłka z odpowiednią dokumentacją jest gotowa do przewozu. Na tym etapie niezwykle ważne są wiedza i odpowiednie wyposażenie. Już sam załadunek może być okazją do popełnienia błędów. Przewoźnik, który go realizuje musi wiedzieć, jakie grupy towarów chemicznych można przewozić w jednym samochodzie, a których absolutnie nie można łączyć, bo mogłoby dojść do pożaru, eksplozji lub innej niebezpiecznej sytuacji.

Wyświetlono: 876

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej