Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Spór w Puławach: miasto chce od Grupy Azoty więcej pieniędzy

12.08.2019
Autor: Dominik Wójcicki
Spór w Puławach: miasto chce od Grupy Azoty więcej pieniędzy

Prezydent miasta Puławy zarzuca Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy niewielkie zaangażowanie w sprawy lokalne. Władze spółki chemicznej protestują przeciwko takiemu stawianiu sprawy.

W ocenie Pawła Maja, prezydenta Puław nastąpił „dramatyczny spadek dotychczasowego zaangażowania przez ZA Puławy w wypełnianie misji społecznej, na rzecz wsparcia lokalnych samorządów. Szczególnie w bieżącym roku, mimo licznych rozmów i próśb, nastąpił duży spadek środków przeznaczanych na wspieranie inicjatyw społecznych i sponsoringowych. Wsparcie dla miasta jest marginalizowane”.

- Szczególnie odczuwany jest brak wsparcia w obszarze współorganizowania wydarzeń kulturalnych oraz lokalnych inwestycji, w szczególności inwestycji sportowych, jak i tych służących pracownikom Zakładów Azotowych, np. realizacji kolejnego etapu budowy ścieżki rowerowej; ograniczenie sponsoringu Azotów w przypadku Klubu Sportowego Wisła Puławy oraz brak postępu w rozmowach dotyczących dofinansowania budowy hali widowiskowo-sportowej w Puławach. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w poprzednich latach Grupa Azoty deklarowała wsparcie finansowe – uważa prezydent Puław.

Dodaje on, iż wprawdzie Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy prowadzi politykę społeczno – sponsoringową i na ten cel przeznacza blisko 18 mln zł rocznie, to jednak nie ma wiedzy, jaka część tej kwoty pozostaje faktycznie w Puławach i najbliższym regionie. 

- Zaapelowałem do prezesa zarządu i osób decyzyjnych całej Grupy Azoty, aby nie zapominały, że Zakłady Azotowe Puławy leżą na terenie Puław, a nie w Tarnowie czy Policach. Przypomniałem także, że zakład budowali i pracowali w nim nasi dziadkowie, rodzice, przyczyniając się do jego rozkwitu. Stwierdziłem, że obecne podejście skutkować może zaprzepaszczeniem i zniszczeniem wypracowanego przez wiele lat kapitału społecznego – twierdzi Paweł Maj.

Grupa Azoty Puławy odrzuca zarzuty o tym, że nie angażuje się w sprawy miasta, z którym jest związana. Dowodzi, że większość z tych zarzutów wprowadza w błąd i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Ich celem jest natomiast wytworzenie negatywnej atmosfery wokół spółki.

- Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy jest przedsięwzięciem biznesowym. Naszym głównym celem jest maksymalizacja zysku i wzrost wartości spółki, a tym samym zaspokojenie oczekiwań akcjonariuszy. Mając jednak świadomość, że wartość przedsiębiorstwa to nie tylko potencjał finansowy liczony wielkością obrotów, kapitału, inwestycji i zysków, ale też troska o pracowników, społeczność lokalną i środowisko naturalne od lat podejmujemy działania dynamizujące miejscowej inicjatywy służące rozwojowi kultury, zdrowia i edukacji. Taką też misję przyjęliśmy w realizowanej od lat polityce społeczno – sponsoringowej – przekonują władze Grupy Azoty Puławy.

Informują one, iż budżet działalności społeczno - sponsoringowej na przestrzeni ostatnich siedmiu lat wzrósł trzykrotnie: z poziomu ponad 6 mln zł w roku 2012, poprzez 12,5 mln zł w roku 2015 do kwoty blisko 18 mln zł w roku 2018. 99% tych środków pozostaje w województwie lubelskim.

- Obecnie Grupa Azoty Puławy jest tytularnym sponsorem klubu piłki ręcznej Azoty Puławy oraz głównym sponsorem wielosekcyjnego klubu sportowego Wisła Puławy. Blisko 90% środków finansowych przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie obu klubów pochodzi z naszej spółki. Warto przy tym wspomnieć, że ostatnie prośby zarządu klubu Wisła Puławy skierowane do Prezydenta Miasta Puławy, a dotyczące zwiększenia wsparcia finansowego ze strony miasta skończyły się odmową prezydenta. Dodatkowo w różnych okresach sponsorowaliśmy i nadal sponsorujemy inne kluby sportowe z naszego województwa. Ponadto w 2017 r. z inicjatywy spółki utworzona została Akademia Sportu Grupy Azoty Puławy, zrzeszająca 13 klubów piłkarskich z małych miejscowości i wsi zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie spółki. W ramach Akademii Sportu wsparciem otoczono ponad 1500 dzieci i młodzieży, głównie z terenów wiejskich. W tym miejscu podkreślić należy, że poziom zaangażowania spółki w sponsoring sportu zawodowego jest adekwatny do wartości medialnej klubu, czyli tzw. ekwiwalentu reklamowego, a także poziom sportowego oraz kondycji finansowej spółki – informuje Grupa Azoty Puławy.

Firma zaznacza również, iż jest mecenasem kultury. Od lat wspiera działalność Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”. Chociaż placówka ta w związku z trwającą przebudową od dłuższego czasu prowadzi działalność znacznie okrojoną, to jednak spółka nie przestała jej wspierać finansowo. Wspieramy też inne aktywności kulturalne Puław i okolic. Od lat sponsoruje koncerty w Polskim Radiu Lublin i w Teatrze Muzycznym w Lublinie. Za tę działalność otrzymała dwukrotnie nominację Prezydenta Miasta Lublina w kategorii Mecenasa Kultury.

Spółka zapewnia, iż dba także o edukację. Przykładem tego ma być Zespół Szkół Technicznych w Puławach, który niegdyś był szkołą przyzakładowa. Teraz wprawdzie jego organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Puławach, jednak Grupa Azoty Puławy traktuje tę placówkę jako swoją kuźnię kadr. Efektem tego jest wsparcie finansowe oraz możliwość organizacji praktyk i staży dla uczniów. Co więcej najlepsi absolwenci szkoły otrzymują gwarancję pracy w zakładach chemicznych.

Ważnym obszarem zaangażowania spółki jest zdrowie lokalnej społeczności. We współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami Grupa Azoty Puławy wspiera Szpital Specjalistyczny w Puławach. Tylko w ubiegłym roku przeznaczyła 1,2 mln zł na remont i modernizację pomieszczeń Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Pulmonologii, Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej.

- Odpowiedzialność społeczna w XXI wieku dla biznesu to nie jest działalność charytatywna. To przede wszystkim odpowiedzialna i bezpieczna produkcja oraz zapewnienie najwyższej jakości prowadzonej działalności inwestycyjnej i handlowej; przestrzeganie norm ekologicznych i warunków BHP, dbałość o pracownika i przestrzeganiu praw człowieka, płacenie na czas swoich zobowiązań i podatków, a także godziwych wynagrodzeń pracownikom. Nasza spółka z dużą odpowiedzialnością i prawdziwą troską podchodzi do działań na rzecz lokalnej społeczności. Dużą jej część stanowią przecież pracownicy i ich rodziny. Mimo znacznych słabszych wyników finansowych odnotowanych przez nas w 2018 roku nie zaniechaliśmy swojej aktywności na rzecz działań społeczno – sponsoringowych. W związku z tym rozpowszechnione przez Prezydenta Puław informacje na temat „dramatycznego spadku dotychczasowego zaangażowania przez Zakłady Azotowe Puławy” są nie tylko krzywdzące, ale przede wszystkim nieprawdziwe – stwierdziła Izabela Świderek, wiceprezes zarządu Grupy Azoty Puławy.

Wyświetlono: 392

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej