Wiadomości - Przemysł kosmetyczny z kraju

Spółdzielnia Inwalidów ŚWIT zmienia nazwę

10.08.2016

4 sierpnia 2016 r. Spółdzielnia Inwalidów ŚWIT zmieniła nazwę na Spółdzielnia ŚWIT.

O zmianie zadecydowały władze Spółdzielni. – W związku z reorganizacją i porządkowaniem struktury grupy ŚWIT podjęliśmy decyzję o skróceniu nazwy spółdzielni. Korzenie dotychczasowej nazwy sięgają kilkudziesięciu lat wstecz i wiążą się z obowiązującą wówczas nomenklaturą oraz ramami prawnymi. Konieczne było dostosowanie nazwy przedsiębiorstwa do aktualnych realiów, przy jednoczesnym zachowaniu jej historycznego kształtu – mówi Waldemar Siwak, prezes zarządu Spółdzielni ŚWIT.

Jest to druga zmiana nazwy w 72-letniej historii firmy. W latach 1944-1949 przedsiębiorstwo funkcjonowało jako Spółdzielnia Wytwórców ŚWIT. Po tym jak Centralny Związek Spółdzielczy powołał w 1949 roku Centralę Spółdzielni Inwalidzkich, zrzeszającą i koordynującą działalność spółdzielni inwalidów w Polsce, Spółdzielnia Wytwórców ŚWIT przekształciła się w Spółdzielnię Inwalidów ŚWIT.

Zmiana nazwy Spółdzielni ŚWIT została potwierdzona przez Krajowy Rejestr Sądowy. Decyzja o skróceniu nazwy nie niesie za sobą zmian dotyczących formy prawnej ani posiadanego przez Spółdzielnię ŚWIT statusu zakładu pracy chronionej. Spółdzielnia ŚWIT w dalszym ciągu będzie realizowała zapisaną w statucie misję, której celem jest tworzenie miejsc pracy oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Aktualnie Spółdzielnia zatrudnia ok. 1000 pracowników, w tym ponad 800 osób niepełnosprawnych.

Spółdzielnia ŚWIT zajmuje się produkcją kosmetyków.

Wyświetlono: 825

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej