Artykuły - Przemysł detergentowy

Specjalistyczne pranie dywanów bardziej popularne od domowego

20.05.2019
Autor: Grażyna Skupińska
Specjalistyczne pranie dywanów bardziej popularne od domowego

Pranie domowe vs w specjalistycznych pralniach

Konkurencyjne ceny usług prania, a zwłaszcza oszczędność czasu i pracy własnej sprawiają, że rynek środków do prania we własnym zakresie pozostaje w stagnacji. Dzięki stosowaniu zupełnie innych metod usuwania zanieczyszczeń oraz udoskonalonych środków piorących serwisy pralnicze zapewniają lepsze rezultaty prania. Przykładem jest amerykański rynek usług czyszczenia dywanów, którego przychody zostały oszacowane na 5 mld dol. w 2018 r. (Ibis-World). W ciągu ostatnich pięciu lat przychody uzyskiwane z tego rodzaju usług rosły o 1,9% rocznie, liczba firm o 0,6%/r, a liczba pracowników o 0,2 %/r. W przyszłych latach trend wzrostowy będzie kontynuowany. Według szacunków, zwiększenie przychodów w tej branży wyniesie ok. 1,5%. Należy również oczekiwać podobnych wzrostów na rynku usług prania dywanów w Polsce, z uwagi głównie na zwiększenie się liczby placówek dziennej opieki nad dziećmi (wzrost liczby przedszkoli z 19090 w 2011 r. do 21675 w 2017 r.) oraz hoteli (wzrost z 1796 w 2011 r. do 2463 w 2017 r.).

Niezadawalający popyt na środki do prania dywanów dla klientów detalicznych jest także związany z coraz większą popularnością dywanów z włókien syntetycznych, charakteryzujących się plamoodpornością. Rodzaj dywanu determinuje metody stosowane do jego prania i rodzaj użytych detergentów.

Zdrowie i ekologia

Coraz częściej wpływ na popyt na środki piorące wywierają aspekty zdrowotne i ekologiczne. Przykładowo w Szwecji udział dywanów w pokryciach podłóg spadł z ok. 40% w 1975 r. do zaledwie 2% w 1992 r. Szwedzi są przekonani, że pokrycia podłogowe sprzyjają wzrostowi zachorowalności na alergie wziewne i astmę, chociaż badania przeczą tym opiniom. W 2005 r., na zlecenie Niemieckiego Związku Alergii i Astmy, przeprowadzono pomiary zanieczyszczenia powietrza w mieszkaniach. W pomieszczeniach bez dywanu średni poziom kurzu przekraczał górną granicę 50 μm/m³ i wynosił 63 μm/m³. Tam natomiast, gdzie leżał dywan lub wykładzina, zanieczyszczenie powietrza było znacznie mniejsze – 30 μm/m³. Niechciane przez Szwedów dywany zatrzymują alergeny i nie uwalniają ich do powietrza.


CAŁY ARTYKUŁ DOSTĘPNY JEST W NR 1/2019 KWARTALNIKA "CHEMIA I BIZNES. RYNEK KOSMETYCZNY I CHEMII GOSPODARCZEJ". ZAPRASZAMY.


Wyświetlono: 726

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej