Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

Spadki cen na rynku polietylenu

31.03.2020
Spadki cen na rynku polietylenu

Pandemia koronawirusa i mocne spadki cen etylenu przełożyły się na obniżki notowań na europejskim rynku tworzyw sztucznych w odniesieniu do polietylenu.

W minionym tygodniu, kończącym się w piątek 27 marca, ceny polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) w Europie znajdowały się w wyraźnym trendzie spadkowym, co wynikało ze złych trendów popytowych z uwagi na pandemię koronawirusa oraz wpływu spadku cen energii i etylenu. Etylen potaniał m.in. z uwagi na zawirowania na rynku ropy naftowej. W notowaniach spot koszt tony etylenu wynosił 515 euro i był niższy o 90 euro niż tydzień wcześniej. Z kolei na rynku kontraktowym tona etylenu wynosiła 920 euro i w porównaniu z końcem lutego spadła o 50 euro.

Na rynkach kontraktowych ceny HDPE do formowania z rozdmuchem kształtowały się na poziomie 1180 euro za tonę, podczas gdy ceny kontraktowe gatunku HDPE wtrysk wynosiły 1190 euro, notując spadek o 5 euro względem wcześniejszego tygodnia. O 5 euro spadły także ceny dla HDPE folia i wynosiły 1170 euro za tonę.

Na rynkach spot ceny dla HDPE wtrysk znalazły się na pułapie 900 euro za tonę i przez tydzień spadły o 15 euro, podczas gdy ceny dla HDPE folia wynosiły 910 euro i zmalały o 10 euro za tonę.

Takie same spadki i tendencje mieliśmy na rynku polietylenu niskiej gęstości (LDPE) oraz liniowego polietylenu niskiej gęstości (LLDPE).

Etylen:

Rynek spot - 515 euro (spadek o 90 euro)

Rynek kontraktowy – 920 euro (spadek o 50 euro)

Polietylen wysokiej gęstości (HDPE) - Rynek spot

HDPE wtrysk – 900 (-15 euro)

HDPE folia – 910 (-10 euro)

HDPE formowanie z rozdmuchem – 910 (bez zmian)

Polietylen wysokiej gęstości (HDPE) - Rynek kontraktowy

HDPE wtrysk – 1190 (-5 euro)

HDPE folia – 1170 (-5 euro)

HDPE formowanie z rozdmuchem – 1180 (-5 euro)

Polietylen niskiej gęstości (LDPE) – Rynek spot

LDPE folia – 920 euro (-20 euro)

Polietylen niskiej gęstości (LDPE – rynek kontraktowy

LDPE folia – 1225 euro (-10 euro)

Liniowy polietylen niskiej gęstości (LLDPE) – Rynek spot

LDPE folia – 890 euro (-20 euro)

Liniowy polietylen niskiej gęstości (LLDPE) – rynek kontraktowy

LDPE – 1145 euro (-5 euro)

Wyświetlono: 1404

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej